Friday, May 23, 2014

Political fund in India အိႏၵိယမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ရံပံုေငြ ဘယ္ကေနရေနသလဲ

• ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီး ၂ ခုျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္နဲ႔ ဘီေဂ်ပီပါတီေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာပါမယ္။
• Congress မွာ Motilal Vora မိုတီလာလ္ ဗိုရာ နဲ႔ Bharatiya Janata Party မွာ Ramdas Agarwal ရမ္းဒတ္စ္ အဂါေဝါလ္ တို႔ဟာ ဆိုင္ရာပါတီရဲ႕ ေငြေၾကးကိစၥမွာ နာမည္ၾကီးၾကပါတယ္။
• အိႏၵိယရဲ႕ ထိပ္တန္းေကာ္ပိုရိတ္ၾကီးေတြက ၉ဝ% ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၾကတယ္။ ထုတ္လဲ မေျပာၾကပါ။
• ၂ဝ၁၄ မတ္လ (၂၄) ရက္ကေရးတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးထဲမွာ ဗိုရာ ကေန ထိပ္ဆံုးက စက္မႈလုပ္ငန္းၾကီးေတြ ၂၅ ခုကေန လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရံပံုေငြေတာင္းတယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။
• ဘယ္ေလာက္ရၾကသလဲ ခန္႔မွန္းၾကသူေတြမွာ အေတာ္ခက္ပါသတဲ့။ မ်ားေတာ့ အမ်ားၾကီးလို႔သာ ေျပာႏိုင္တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တခုပါ။
• ဒီလိုႏိုင္ငံေရးရံပံုေငြေတြကို စည္းမ်ဥ္းထားဘို႔အတြက္ စက္မႈအသင္းေတြနဲ႔ စီးပြါးေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဘို႔ ေတာင္းဆိုတာလဲရွိပါတယ္။
• Confederation of Indian Industry ကေန ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ ရံပံုေငြကို အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၄၈ဝဝ ဆီကေန ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔သာ ေကာက္ခံယူပါတယ္။ ဒါဟာ ပြင့္လင္းပါဘဲလို႔ ထုေခ်ပါတယ္။
• BJP ဘ႑ာေရးမွဴး အဂါေဝါလ္ က သူ႔ပါတီရသမွ် ရံပံုေငြကို ျခဴးတျပားမက်န္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ပါသတဲ့။
• အိႏၵိယယရဲ႕ အၾကီးဆံုးစက္မႈလုပ္ငန္းၾကီးျဖစ္တဲ့ Tata group တာတာအုပ္စုကေန သူ႔ရဲ႕ Electoral Trust ေရြးေကာက္ပြဲ ေဂါပကအဖြဲ႔ကို ၁၉၉၉ မွာထူေထာင္ထားပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၉၉ မွာ စုစုေပါင္း ရူးပီး ၁ဝ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂ဝ၁၄ မွာ ဒိထက္အေတာ္မ်ားမယ္လို႔လဲ ဆိုပါတယ္။
• Tata companies ကုမၸဏီေတြကေန ေဂါပကအဖြဲ႔မွာ ရံပံုေငြထည့္ဝင္ၾကရပါတယ္။ အၾကီးတန္း တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန Dinesh Vyas ဒင္းနစ္ရွ္ ဗီယပ္စ္ ကေန ေဂါပကကို ဦးေဆာင္ပါတယ္။
• Tatas ကေနရွင္းလင္းတာက ဒီလိုေဂါပကထားတာဟာ ပြင့္လင္းမႈရွိျပီး ခြဲျခားမႈလဲ ကင္းေစမယ္၊ က်န္ေနစရာလဲမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
• အစိုးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ အဆိုျပဳခ်က္ ၃ ခုတင္ပါေသးတယ္။

1. ဥပေဒတခုျပဳမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္နဲ႔ ၾကားကာလေတြမွာ ပါတီရံပံုေငြေတြကို ခြဲေဝမႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈအတြက္ျဖစ္မယ္။

2. ပံုမွန္အေကာင့္ေတြ ထားမယ္။ ပါတီတိုင္းမွာ စာရင္းစစ္ျပီး အေကာင့္ေတြကို စစ္ေဆးဘို႔ရွိေနရမယ္။

3. အစိုးရကေန ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးမယ္။

၂ဝဝ၁ ဇႏၷဝါရီလမွာ ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီးဌာနကေန အေၾကာင္းၾကားခ်က္တခု ထုတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳျပင္ေရး အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရထည့္ဝင္ေငြေတြကို စည္းမ်ဥ္းထားဘို႔ျဖစ္တယ္။ အစိုးရကိုေတာင္းဆိုထားတာက အေကာင့္ေတြကို စစ္ေဆးပါ။ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ပါ။ မမွန္ကန္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ပယ္ဖ်က္ပါ။ တသီးပုဂၢလ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာ္ပိုရိတ္ေတြျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးရံပံုေငြထည့္ႏိုင္တယ္။ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ထားမယ္။ အျမတ္အစြန္းရဲ႕ ၅% ထက္မမ်ားေစရ။ အဲဒိအတြက္ အခြန္ေလွ်ာေပါ့ေပးမယ္။ ေကာ္ပိုရိတ္ေတြကိုလဲ ေဂါပကေတြ ထူေထာင္ဘို႔ အစိုးရကေန အားေပးဘို႔လဲ အၾကံျပဳတယ္။ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ဟာ အစိုးရရံုးထဲက ထြက္မလာပါ။

လြန္ခဲတဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္တံုးက စီးပြါးေရးပညာရွင္ Pai Panandikar ပိုင္ ပန္နန္ဒီကာ နဲ႔ Ramashray Roy ရမ္မက္ရွ္ေရ ရြိဳင္း တို႔ကေန အဆိုျပဳခ်က္ ထြက္ခဲ့ပါေသးတယ္။
1. အစိုးရကေနေထာက္ပံ့ရန္။
2. အစိုးရကေန တႏိုင္ငံလံုးမွာ တမဲ ရူးပီး ၁ဝ ႏွဳန္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရံပံုေငြ ထူေထာင္ရန္။
3. အထူးရံပံုေငြေအဂ်င္စီတရပ္ကေန ဒါမွမဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ရံပံုေငြ ကိုင္ရန္။
4. ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေလာင္ရတဲ့ မဲအေရအတြက္နဲ႔အညီ ေငြထုတ္ေပးရန္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမတခုမွာ အမ်ားဆံုး ရူးပီး ၁ဝ သိန္း။
5. ေငြကို အမတ္ကိုသာေပးမွာျဖစ္ျပီး သူ႔ပါတီကိုမေပးရန္။
6. အရင္ကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကိုၾကည့္ျပီး ၅ဝ% ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးရန္။
7. တဦးခ်င္းရဲ႕ အေသစိတ္ အေကာင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန စစ္ေဆးရန္။
ဒါကိုလဲဘဲ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေတြ မရွိသေလာက္ပါ။ ရလဒ္ကေတာ့ အလွဴရွင္နဲ႔အလွဴခံၾကား လိႈ႕ဝွက္ထားေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ၂ဝ၁၄ မွာ အျပတ္ႏိုင္လိုက္တဲ့ ဘီေဂ်ပီပါတီဟာ ေငြမဲေတြကိုသံုးတယ္လို႔ ၂၁-၂-၂ဝ၁၄ ေန႔က ပီတီအိုင္ သတင္း တခုက ဆိုထားပါတယ္။ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ကို ေက်ာက္မီးေသြးဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး Sriprakash Jaiswal ရွရီ ပရာက္ရွ္ ေဂ်စ္ေဝါလ္ ကေန ဘီေဂ်ပီပါတီဟာ ကုေ႗ ၄ဝဝဝ ကိုေငြမဲကေန ရတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

ဒါေတြကေတာ့ အိႏၵိယမွာလုပ္ေနၾကတာေတြပါ။ သိထားဘို႔သာျဖစ္ျပီး အတုမခိုးသင့္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ‘ဒီဘိတ္’ စသင့္ေနပါျပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆီကေန အသံစထြက္လာပါျပီ။ ခက္တာက သူတို႔ပါးစပ္က ထြက္တာမွန္သမွ် လူထုက မယံုၾကပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၉-၅-၂ဝ၁၄
ည ၁၁ နာရီ၊ ၃၇ မိနစ္။