Wednesday, March 5, 2014

ဝန္ၾကီးနဲ႔ ဝ႗္ေၾကြး

ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ပါ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ ေဆာင္းပါး
အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၉)၊ တနလၤာေန႔၊ ၃-၃-၂ဝ၁၄ (D-Wave)

အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုမွာ အာဏာအရွိ ဆံုးျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတနဲ႔အတူ ဝန္ႀကီးေတြရွိႀကတယ္။ “ဝန္ႀကီး” ကို (မင္နစၥတာ) လို႔ ေခၚတာက တစ္ေနရာ နဲ႔ တစ္ေနရာမွာ မတူပါ။ အေမရိကားမွာ (စေကရီထရီ) လို႔ သံုးျပီး၊ တခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ (ဒီဲျပဴတီ) လို႔ေခၚတယ္။

ဝန္ႀကီးေတြဟာ အေရးပါတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ အေရးပါတယ္။ ေပၚလစီစနစ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ ခ်ႏိုင္ျပီး၊ အဲဒီ့ အခြင့္အဏာကိုလည္း တရားဝင္ ရရွိထားသူ ျဖစ္ရတယ္။ အေမရိကားမွာ မဲေပးသူေတြဆီကေနလာတဲ့ (မင္းဒိတ္)မရွိဘဲ ဝန္ႀကီး ခန္႔ႏိုင္ေပမယ့္ ေတာ္ရတယ္။ ကြန္ဂရတ္မွာ အစစ္ခံျပီးမွသာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျငင္းပယ္ခံရသူလည္း မနည္းလွဘူး။

အေရးပါတဲ့ဝန္ႀကီးေတြကုိသမၼတ ကေနခန္႔ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ရွိတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေရ အဲဒီ႔အထူးအခြင့္အေရးကို စစ္တပ္ကသာ ယူထားတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္မယ့္သူေတြ စဥ္းစားႀကေစခ်င္ပါတယ္။ “သမၼတ အရည္အခ်င္းကို မျပင္ခ်င္ရင္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြကို လူထုကေန ေရြးတာမ်ိဳး လုပ္သင့္တယ္”။

ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ အေရးပါတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြက တစ္မ်ိဳးစီးရွိႀကတယ္။ အေမရိကားမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး အႀကံေပး၊ (စီအိုင္ေအ) အႀကီးအကဲေတြ ျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယမွာေတာ့ ဘ႑ာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးအျပင္၊ မီးရထား နဲ႔ HDR ေခၚတဲ့ ပညာေရးကိုပါကိုင္ရတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြက အေရးပါဆံုးျဖစ္ႀကပါတယ္။ ကေန႔ျမန္မာအစိုးရမွာေတာ့ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီးေတြက အေရးပါဆံုးျဖစ္ေနပံုရတယ္။ ေနရာတကာမွာ သူတို႔ခ်ည္ပဲ။ PMO ေခၚတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးဝန္ႀကီး ဆိုတာ အျပင္ထြက္ထြက္ေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္ႀကပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အဆန္းေတြ ခ်ည္းလို႔ေျပာရမွာပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တတ္ကာစမွာ “ဝန္ႀကီး”လို႔ မသံုးဘဲ တာဝန္ခံလိုလို ဘာလုိလုိလုပ္ခဲ့ေသးတယ္။ မႀကာပါဘူး၊ ဝန္ႀကီးပဲျပန္လုပ္ရတယ္။ အဲဒီ႔ေခတ္ကတည္းက အခုထိ ဝန္ႀကီးမ်ားဟာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြက ဝန္ႀကီးမ်ားဟာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြက ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ တူကိုမဘူး။ မတူဘူးဆိုတာ ဝန္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း၊ ဘယ္လိုေရြးသလဲ၊ တာဝန္နဲ႔သက္တမ္းေတြဟာ တူလြန္းအားႀကီးတယ္။

(မဆလ)ေခတ္မွာ “ဌာနဆုိင္ရာအသိနဲ႔အတတ္ပညာမရွိပါမွ ဝန္ႀကီးခန္႔တာက အေတာ္မ်ားတယ္။” ယူနီေဖာင္းဝတ္ထဲက လူရွာမရရင္ေတာ့ အရပ္သားကို ေရြးတတ္တယ္။၂-၃-၁၉၆၂ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ့ (၈) ဦးပါတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ဦးသီဟန္ကို ႏိုင္ငံျခားေရးအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန(၄)ခုမွာ ခန္႔ခဲ့တယ္။ (နဝတ)ေခတ္မွာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဖသိန္းကိုႀကေတာ့ ယူနီေဖာင္းဝတ္ေစျပီး၊ အစိုးရ ေဂဇတ္မွာ တစ္ရက္တစ္ခါ ရာထူးတိုးျပီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေပးရမယ့္ရက္ႀကမွ က်န္းမာေရးဝန္းႀကီး ခန္႔တာလည္း သမိုင္းတြင္ရစ္ပါတယ္။

“အသက္မျပည့္သူ စစ္ထဲအတင္းဝင္ခိုင္းတာပဲ လူေတြကေျပာႀကတယ္။ အသက္လြန္မွ စစ္ထဲဝင္ရတာကို မေျပာျဖစ္ခဲ့ႀကဘူး။”

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဆိုင္တာေတြ သူမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူထူးတာေတြ ရွိေနတယ္။
“ပုဒ္မ၂၃၂၊ (၄)(ခ)(၂) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္။”
“ပုဒ္မ ၂၃၂၊(၄)(ခ)(၃) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအျပင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြယ္ရမည္။”

အေရးႀကီးတာမွန္သမွ် စစ္တပ္က၊ သမၼတမဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္။

“ပုဒ္မ ၂၃၂(၄)(ဆ) ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးသည့္အခါတိုင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အေႀကာင္းႀကားရမည္။”

လႊတ္ေတာ္ဟာ ဝန္ႀကီးခန္႔ေရးအတြက္ဆိုရင္ ႀကားနာစစ္ေဆးစရာမလိုဘဲ၊ နားေထာင္ျပီး လက္ခုပ္တီးတဲ့တာဝန္သာ အခြင့္အာဏာရွိတယ္။

“ပုဒ္မ၂၃၂၊(၄)(ည)(၁)ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ တည္ဆဲ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိ္င္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ အျငိမ္းစားယူျပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။”
“ပုဒ္မ ၂၃၂၊ (၄)(ည)(၂) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ အျငိမ္းယူရန္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ရန္မလို။”

တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ႀကသူေတြ၊ လစာအတူရသူေတြ မွန္ေပမယ့္အရပ္သားနဲ႔ တပ္မေတာ္သား မတူဘူးလို႔ ဆိုထားတယ္။ အခုထိ မတူေသးဘူးပါဗ်ာ။ တပ္မေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ျပီးထူးခၽြန္သူေတြရွိတာ မွန္ပါတယ္။ အရပ္သားထဲမွာ ပိုေတာင္ မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ အရပ္သား ျဖစ္ေနရင္ ပါတီ(မဆလ၊ ႀကံ႔ခိုင္ေရး) ထဲဝင္မွ ေတာ္ေကာက္မယ္ ဆိုတာဟာလဲ အခုခ်ိန္မွာ ျပင္ရေတာ့မယ့္ သက္တမ္း (၅ဝ) ရွိေနျပီျဖစ္တဲ့ အမွားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေတြ မနည္းေတာ့ပါ။ အခ်ိန္ႀကာႀကာ တာဝန္ေပးခံရသူေတြ နည္းတယ္။ ဦးအုန္းေဂ်ာ္ကို ျဖဳတ္ေတာ့ သူ႔ေနရာမွာ ဝန္ႀကီးအလုပ္ခိုင္းမယ့္ ဦးဝင္းေအာင္က ႀကိဳမသိဘဲ၊ သံအမတ္ႀကီးကေန ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္တာ အေတာ္ရွားတယ္။

အရပ္သားစစ္စစ္ေတြကေန ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသာမက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အလုပ္ကုိ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္လုပ္ႀကတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အရပ္သားကို အထင္ေသးတဲ့ သူငယ္နာ ခုထိမစင္ေသးပါ။

“ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလုပ္ရသူတိုင္းရဲ့အဓိကနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာတာဝန္ဟာ ကမၻာလွည့္ျပီး ညာဖို႔သာျဖစ္တယ္” လို႔ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းက ယူဆထားတယ္။ “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈနတၳိ။ “ဒီေလာက္ေျပာတတ္ရင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္၏။

ဝန္ႀကီးအလုုပ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ျဖစ္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္၊ ပညာရွင္အလုပ္၊ လံုျခံဳေရးအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို “တျခားအေႀကာင္းေႀကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ဖြဲ႔ထားရင္” ဝန္ႀကီးမေျပာနဲ႔ အစိုးရ လုပ္ႏိုင္ႀကတယ္။

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက အတိုက္အခံပါတီႀကီးေတြမွာ (ရွဲဒိုး)ဝန္ႀကီးဆိုတာမ်ိဳးရွိတယ္။ အဲဒီ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း တကယ္ေတာ္တဲ့၊ ဝန္ႀကီးတာဝန္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့သူေတြသာ ျဖစ္ႀကတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔က လုပ္ေနတာေတြကို ခ်က္က်က် ေထာက္ျပႏိုင္ႀကတယ္။ ကေန႔ ျမန္မာအစိုးရလက္ထက္မွာ အတိုက္အခံလို႔ ေျပာႀကတာမ်ားတယ္။ NLD မွာအစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ အရည္အခ်င္း ရွိသလား ေစာေႀကာေနတာႀကာလွျပီ။ ပါတီမွာ ေဒၚစုကလြဲရင္ လူမရွိဘူးလို႔ ေျပာတဲ့သူကမ်ားတယ္။
“စာေမးပြဲ ဝင္မေျဖရေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားကို ေအာင္မွတ္မရဘူးလို႔ေျပာေနႀကတယ္။”

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဗခက ခင္ညြန္႔ကို အေကာက္ဥာဏ္သံုးရာမွာ ေတာ္တယ္လို႔အခုထိ ခ်ိးမြမ္းေနႀကတယ္။ ေနာက္ျပီး ဗခမက သန္းေရႊဟာ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးကို သူျဖစ္ေစတာကုိသာ ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ကေန အကြက္က်က် စီမံႏိုင္လြန္းလို႔ဆိုျပီး ေထာပနာျပဳေနႀကတယ္။ ျမန္မာျပည္ကေန႔အထိ ကံဆိုးတာက အာဏာရွင္ေတြကို ခ်ီးမြမ္းခန္း ဆက္ဖြင့္ျပီး၊ ဒီမိုကေရစီဘက္က ေတာ္သူ၊ ထက္သူ၊ လုပ္ေနသူမွန္သမွ်ကို ဆက္ျပီးအထင္ေသး အပုပ္ခ်ေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ျမန္ျပည္သားမ်ား ဝ႗္ေႀကြးဒုကၡက အျမန္ဆံုးလႊတ္ေျမာက္ႀကပါေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ