Sunday, February 9, 2014

၁၉၉ဝ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

၁၉၉ဝ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုေတြကို သတၲိအေကာင္းဆံုး ပုလဲျမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တဦးထံက ၈-၂-၂ဝ၁၄ မွာရရွိပါတယ္။