Sunday, February 16, 2014

ေႏြေရာက္ေတာ့မွာလား

• ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္၊ • ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ၊ သံုးလီဥတု၊ • အေျပာင္းအလဲ သံုးခု။ • ေဆာင္းႏႈပ္ဆက္ ေႏြလက္ကမ္း၊ • အခ်မ္းေတြေလွ်ာ့ ေျမာက္ေလေပ်ာ့လာ၊ • ဆြယ္တာေခါင္းစြပ္၊ အေႏြးထည္ေတြခြ်တ္၊ • အဝတ္လဲရ သဘာဝက်။ • တခ်ိဳ႕အေျပာင္းအလဲက သဘာဝမက်၊ • အဝတ္သာလဲၾက၊ ခ်မ္းလွပူလွလို႔မဟုတ္၊ • လႊတ္ေတာ္မွ ငုတ္တုတ္၊ • သရုပ္ေဖၚဘို႔ သက္သက္လုပ္။ • ရာသီမမႈ ဥတုမေရြး၊ • ေအးလို႔လဲမလံု၊ ဖံုထူေနပူလို႔လဲမျဖံဳ၊ • ရာသီစံုမွာ လဲစရာမရွိ၊ • အေျပာင္းအလဲဆိုတာ မသိ၊ • သဘာဝတရား စိမ္းကားလွပါဘိ။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၆-၂-၂ဝ၁၄