Monday, January 27, 2014

ကာ/ခ်ဳပ္/ခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ျပန္ေက်ာ္ကာ/ခ်ဳပ္

• ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းကေန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အရံတပ္ဖြဲ႔ဥပေဒ • ယခင္ ၅၈ ဥပေဒကိုဖ်က္ျပီး ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ျပ႒ာန္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၈ ထြက္လာ • “လက္ရွိ ကာ/ခ်ုဳပ္ကေန ကာ/ခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ျပန္ေခၚႏိုင္” • ကာ/ခ်ဳပ္ဟာ အျငိမ္းစားယူျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္အထိ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္တာဝန္ရွိ • အရင္ဝတ္စံု + လစာ + ရာထူး + အထူးအခြင့္အေရးလဲရႏိုင္၊ ရာထူးတိုးႏိုင္၊ ခ်ႏိုင္၊ • လိုအပ္ရင္ ၅ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ • တိမ္းေရွာင္ေနရင္ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ • အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ • ဆိုလိုတဲ့သေဘာက ဗခမက မင္းေအာင္လိႈင္ကေန ဗခမက (ျငိမ္း) သန္းေရႊကိုျပန္ေခၚႏိုင္ • ကာ/ခ်ဳပ္ၾကီး ၂ ဦးရွိခ်င္ရွိလို႔ရ၊ • ကာ/ခ်ဳပ္/ခ်ဳပ္ လို႔ေခၚမလားမသိ။ • ႏွစ္ျပန္ေက်ာ္ကာခ်ဳပ္ လို႔ေခၚရမလားမသိ။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၂၇-၁-၂ဝ၁၄