Saturday, November 23, 2013

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ သမိုင္း

• ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူ = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ အစိုးရ။
• ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သူ = ျမန္မာ့တပ္မေတာ္။
• ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူ = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းႏွင္ (မဆလ) ပါတီအစုိးရ။
• ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သူ = ျမန္မာ့တပ္မေတာ္။
• ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့သူ = (နဝတ) ႏွင့္ (နအဖ) စစ္အစိုးရ။
• ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ေျပာထားသူ = ျမန္မာ့တပ္မေတာ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၄-၁၁-၂ဝ၁၃