Monday, October 14, 2013

မိႈနဲ႔တူေသာဗံုး

• ဗံုးေတြက မိႈေပါက္သလိုဘဲ၊ • မိႈကို ဘယ္သူစိုက္သလဲ ေမးစရာမလိုပါ၊ • စားရတဲ့ မိႈဆိုတာ ရာသီအလိုက္ေပါက္တယ္၊ • အခုမိႈမ်ိဳးက ရာသီမေရြးဘူး၊ • ပူတံုးကလ ဲေပါက္ခဲ့ျပီး၊ အခုလို မပူတပူမွာၾက ပိုစိတ္လာတယ္၊ • ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးလဲ ေအးခ်မ္းတဲ့ရာသီ ေရာက္ပါေစ၊ • လူေတြ မိႈရတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔ တိုင္းျပည္ သာယာႏိုင္ေအာင္ • မိႈစိုက္သူမ်ား က်ဆံုးပါေစ။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၅-၁ဝ-၂ဝ၁၃