Saturday, June 22, 2013

Buddhist Uprising ဗီယက္နမ္ ဗုဒၶဘာသာ ထၾကြမႈၾကီး

၁၉၆၆ ခုႏွစ္က ဗီယက္နမ္မွာျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က ဗီယက္နမ္ဟာ ေတာင္နဲ႔ ေျမာက္ ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းကို ကြန္ျမဴနစ္ကအုပ္စီးထားျပီး ေတာင္ပိုင္းကို အေမရိကန္ကေန ၾကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ေနခဲ့တယ္။ စစ္ေအးကာလရဲ႕ တကယ့္စစ္ေျမျပင္ၾကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ဗုဒဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ အံုၾကြမႈဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗုဒၡဘာသာကို ႏွိပ္ကြပ္တဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္အစိုးရကို အေမရိကန္ကေန အားေပးေနတာမို႔ အေမရိကန္ကိုပါ ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။

ဗီယက္နမ္ဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၇ဝ-၉ဝ% ေနထိုင္တဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္တယ္။ Ngo Dinh Diem (ငို ဒင္ ဒင္းမ္) ဟာ အေမရိကန္ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ေတာင္ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေတာ့ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ (ငို ဒင္ ဒင္းမ္) ဟာ ဗုဒၶဘာသာကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈေတြ လုပ္တယ္။ ကက္သလစ္လူနည္းစုကိုသာ ရာထူေပးတာ၊ စီးပြါးေရး လုပ္ခြင့္ေပးတာေတြလုပ္တယ္။ ကက္သလစ္ဘုန္းၾကီးေတြက ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ထူေထာင္လာတယ္။ အတင္း ဘာသာေျပာင္းေစတာလဲ လုပ္ၾကတယ္။ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတြက အၾကီးစားေျမပိုင္ၾကီးေတြျဖစ္လာတယ္။ ေျမခြဲေဝေရးမွာ သူတို႔ကို ခ်န္ထားတယ္။ ေပၚတာဆြဲတာကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသာေရး လုပ္တာေတြကို ကန္႔သတ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ အလံေတာ္ လႊင့္တာကို ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔သတ္လိုက္တယ္။ ဘုရားေမြးေန႔မွာ လႊင့္ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ ဗာတီကန္ အလံေတာ္ကိုေတာ့ လႊင့္ခြင့္ျပဳတယ္။

၁၉၄ဝ နဲ႔ ၁၉၆ဝ အတြင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္လာျပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္လာၾကတယ္။ ၈-၅-၁၉၆၃ မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက ဆႏၵျပေတာ့ ရဲနဲ႔စစ္တပ္က ပစ္ခတ္တယ္။ လက္ပစ္ဗံုး ျပစ္သြင္းတယ္။ ၉ ေယာက္ ေသတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈေတြ တခုခုျပီးတခု ေပၚေပါက္လာရာကေန (ငို ဒင္ ဒင္းမ္) ၂-၁၁-၁၉၆၃ မွာ အာဏာသိမ္းခံရျပီး အသတ္ခံရတယ္။ ၁၉၆၅ မွာ ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ (ငုယင္ ကို ကိုင္) က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ (ဗန္သီယူ) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ တက္လာတယ္။ အေမရိကန္က သူ႔ကို ေထာက္ခံတယ္။ ဘာသာေရး ဖိႏွိပ္မႈ သက္သာလာေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ကက္သလစ္ေတြၾကား ရန္ေစာင္မႈေတြ ဆက္ရွိေနခဲ့တယ္။

အဲဒီကာလမွာ စစ္ေဒသေခါင္းေဆင္ေတြဟာ ကိုယ့္နယ္ ကိုယ္ပိုင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၾကတယ္။ စစ္ေဒသ (၁) က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ငုယင္ ခ်န္သီ) ဟာ ဗုဒၶဘာသာတဦးျဖစ္တယ္။ (သီ) ကို ေထာက္ခံသူေတြကေန (ဒါနန္း) မွာ “စစ္သား + အရပ္သား လႈတ္ရွားမႈေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႔စည္းၾကတယ္။ ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၾကတယ္။ တက္ၾကြသူ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ အတူ အရပ္သားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြက ေရွ႕တန္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။ ေဒသတြင္း ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနကိုပါ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ (ကိုင္) က သူ႔အလိုက် ျဖစ္ေအာင္ လွည့္ပတ္နည္းေတြ လုပ္တယ္။

မျငိမ္သက္မႈေတြတိုးလာတယ္။ ဘာသာေရးညီမွ်မႈကို ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ (ဒင္းမ္) ရဲ႕အကို (ႏူ) ကေန တျပည္လံုးမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြကို ဝင္စီးတယ္။ လူေတြ ရာနဲ႔ခ်ည္ေသဆံုးတယ္။ အေမရိကန္ကေန ေနာက္ကေန ၾကိဳးဆြဲျပီး (ဒင္းမ္) ျပဳက်၊ (ႏူ) အသတ္ခံရျပီး စစ္အာဏာ သိမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ (ဒင္းမ္) ရဲ႕ ကက္သလစ္ ဦးစာေပး ေပၚလစီကေတာ့ အရင္ေလာက္ မဆိုးေပမဲ့ ဆက္ရွိေနတယ္။

ေတာင္ဗီယက္နမ္က ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဗီယက္ေကာင္း ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔စစ္ပြဲမွာ အားနည္းလာေစေတာ့တယ္။ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး (ဟင္နရီ ကေဘာ့ ေလာ့ခ်္) နဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (ဝီလီယမ္ ဝက္စ္မိုးလင္း) တို႔က (ကီ) ကို ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ တိုက္ဘို႔အတြက္ လိုလားတယ္။ (သီ) ကိုမလိုလားလို႔ အေမရိကန္မွာ စီးပြါးေရး အခြင့္အလမ္းနဲ႔ သူ႔ကေလးေတြ ပညာသင္ေပးမယ္ဆိုတာနဲ႔ ျမဴဆြယ္တယ္။ (သီ) ဘက္မွာ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (လူးဝစ္ ေဝါ့လ္) ရွိတယ္။ ၁၉၆၆ မတ္မွာ (ကီ) ကေန (သီ) ကိုဖယ္ရွားလိုက္ျပီး၊ (သီ) ဟာ ျပည္ေျပးဘဝနဲ႔ အေမရိကန္ကို ထြက္သြားရတယ္။

မတ္လထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္ေတြကို (ကိုင္) ကေတြ႔ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ႏွိပ္ကြပ္မယ္လို႔ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ အေမရိကန္ေတြကေတာ့ စိုးရိမ္လာတယ္။ (ကိုင္) ဟာ (သီ) ကို (ဒါနန္း) ျပန္လာခြင့္ေပးရတယ္။ ဒါဟာ (သီ) အေမရိကန္မသြားခင္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲလုပ္ဘို႔လို႔ ဆိုပါတယ္။

(ကိုင္) ကေန (သီ) ကိုေထာက္ခံသူေတြထဲက (ဟူ) ရဲခ်ဳပ္ကိုျဖဳတ္ေတာ့ ရဲေတြက ဆႏၵျပၾကတယ္။ စစ္သားေတြပါတဲ့ လူ ၂ဝဝဝဝ က ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ၂ ရက္ၾကာ သပိတ္ဆင္ႏႊဲတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြပါပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက စက္ဘီးခ်ိန္းၾကိဳးေတြ၊ ခဲေတြသံုးျပီးကားေတြကို ဖ်က္ဆီးၾကတယ္။ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရးေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္။ လူေတြကလဲ လက္လုပ္လွန္ေတြ၊ ပုလင္းကြဲေတြ သံုးတယ္။ မ်က္ရည္ယုိဗံုးနဲ႔ လက္ျပစ္ဗံုးပါ တခါတေလသံုးတယ္။ ဘုန္းၾကီး အပါး ၃ဝဝ ေလာက္ ထိုင္သပိတ္ ဆင္ႏႊဲၾကတယ္။ (သစ္ ထရီ ကြန္) အစာငတ္ခံဆႏၵျပတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဘို႔ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။ အင္အားျပတဲ့အေနနဲ႔ ကမ္းတက္တပ္ေတြ ဒါနန္းမွာခ်လိုက္တယ္။ ဒါလဲမရလို႔ (ကိုင္) ဟာ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတယ္။ ဇြန္လထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ တင္းမာမႈနည္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ (တစ္ တမ္ေခ်ာ္) ကေန မၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ ခုခံစနစ္ကို အဆိုျပဳတယ္။

ဗီယက္နမ္ ဗုဒၶဘာသာ ထၾကြမႈၾကီး အတြင္းမွာ ႏွစ္ဘက္ေပါင္း ၁၅ဝ ေသ၊ ၇ဝဝ ဒဏ္ရာရ၊ အေမရိကန္ ၄၁ ေယာက္ ထိခိုက္ခံရျပီးေနာက္ (သစ္ ထရီ ကြန္) လဲ အဖမ္းခံရျပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာအံုၾကြမႈ အဆံုးသတ္ခဲ့ရတယ္။

Buddhism and Self-immolation ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသျခင္း
• ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသျခင္း ဟာ Mahayana Buddhism မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာမွာသာ ထင္းရွားတယ္။ ဇာတက ပံုျပင္ေတြထဲမွာလဲပါတယ္။ သာသနာ့အာဇာနည္ အၾကီးဆံုးေသာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းလို႔ ယူဆတယ္။
• Hinduism ဟိႏၵဴအယူဝါဒမွလဲ ရွိတယ္။ ၁၅၆၈ ခုႏွစ္က (ခ်စ္ေတာ္ဂတ္) မွာ အမ်ိဳးသမီးးတဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသခဲ့ဘူးတယ္။
• ၁၆-၆-၁၉၆၃ ေန႔မွာ ပဌမဦးဆံုး ဗီယက္နမ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Thich Quang Duc (တိခ်္ ကြန္ ဒပ္) က ဆိုင္းဂံု ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသခဲ့တာဟာ ေတာင္-ေျမာက္ဗီယက္နမ္စစ္ကို ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာကို ႏွိပ္ကြပ္လို႔ျဖစ္တယ္။
• ၁၆-၈-၁၉၆၃ ေန႔မွာ ေနာက္ဘုန္းၾကီးတပါး၊ ၁၉၆၆ ထဲမွာ သီလရွင္တပါး (ေဟြ) ျမိဳ႕မွာ အဲလိုလုပ္အျပီး လူေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ဆိုင္းဂံုျမိဳ႕မွာ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဒိေနာက္မွာလဲ ရဟန္းေတာ္ေရာ သီလရွင္ပါ ၈ ပါး ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသခဲ့ၾကတယ္။
• ၁၉၆၃ ကေန ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အထိ နယူးေယာ့တိုင္း နဲ႔ တိုင္းမ္ေတြကေနပို႔တဲ့သတင္းအရ ၁ဝဝ တိတိက်တယ္။
• တိဘက္ေဒသကို တရုပ္ကေန ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္းက က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားလို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး ၾကိဳပမ္းမႈမွာ မိမိကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕ျပီး အေသခံဆႏၵျပတာကို ၂၇-၄-၁၉၉၈ မွာ စလာခဲ့တယ္။ စာရင္းအရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကစတြက္ရင္ ၁၁၈ ေယာက္ရွိသြားျပီျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီး ၁၉ ဦးပါတယ္။
• Michael Biggs ဆိုသူကေန စုေဆာင္းထားတဲ့စာရင္းအရ တကမာၻလံုးမွာ ၁၉၆ဝ ေက်ာ္ကေန ၂ဝဝ၂ အတြင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရွိဳ႕သတ္ေသျခင္း ၅၃၃ ဦး ရွိပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၈-၆-၂ဝ၁၃