Friday, June 14, 2013

ပီအာ (သို႔) ပီပီသသ အာၾကသည္

Proportional representation (PR) “ပီအာရ္စနစ္” ဆိုျပီး အသံေတြ က်ယ္က်ယ္ လာေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္လာပါျပီ။

“ပီအာရ္” ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးမွာ အနည္းဆံုး (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။ Proportional representation (PR) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ရတဲ့စနစ္
၂။ Permanent Resident (PR) ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေန ျမန္မာျပည္ဖြါးေတြအတြက္ ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ Public relations (PR) လူထုဆက္ဆံေရးဆိုတာ အမ်ားျပည္သူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရကေန သူတို႔က လူထုအတြက္ ဘယ္လိုေတြေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုတာကို ေၾကာ္ညာဆန္ဆန္လုပ္တဲ့အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ကေနလဲ ဒီအလုပ္မ်ိဳးလုပ္ပါေသးတယ္။

ပီအာစနစ္ဟာ ကေန႔ျမန္မာျပည္မွာ လံုးဝသင့္ေတာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အခ်က္ (၃) ခ်က္နဲ႔ တင္ျပပါရေစ။

၁။ Proportional representation (PR) အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ရတဲ့စနစ္ဟာ ရုပ္ေထြးတဲ့ စနစ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြကေန တေယက္တမဲနဲ႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္စနစ္မဟုတ္ဘဲ မဲပံုးတိုင္းကေနရတဲ့ မဲစုစုေပါင္းကို ပံုေသနည္းနဲ႔တြက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲတက္ဘို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရတယ္ဆိုတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာတာပါ။ အမ်ားၾကီး ရွိပါအံုးမယ္။

မဲေပးနည္း + လူေရြးနည္းဟာ ရႈတ္ေထြးလြန္းတာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကေန႔ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကို စိတ္ရႈတ္ေထြးေစႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မဲေပးနည္း (၃) နည္းကို က်င့္သံုးခဲ့ျပီးျပီလို႔ ေယဘုယ် ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
(၁) ဖဆပလေခတ္မွာေတာ့ အေရာင္ေတြနဲ႔ထားတဲ့မဲပံုးေတြထဲကို ကုိယ့္မဲ့ျပားထည့္ရတဲ့စနစ္ သံုးခဲ့တယ္။
(၂) အျဖဴေရာင္မဲပံုး ဒါမွမဟုတ္ အမဲေရာင္မဲပံုးထဲ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာ မဲျပား (မဲစာရြက္) ထည့္ရတဲ့စနစ္ကို မဆလ ေခတ္မွာ က်င့္သံုးခဲ့ဘူးတယ္။
(၃) မဲစာရြက္ေပၚက ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့လူရဲ႕ ေဘးမွာ ၾကက္ေျခခတ္ရတဲ့စနစ္ကို ၁၉၉ဝ နဲ႔ ၂ဝ၁ဝ-၁၂ မွာ လုပ္ဘူးတယ္။

အဲလို ခပ္ရွင္းရွင္း မဲေပးနည္းေတြမွာေတာင္မွ မဲမေပးတတ္သူေတြ မနည္း၊ ပယ္မဲေတြ အေတာ္အသင့္ရွိျပီး၊ မဲခိုးဘို႔လဲ လြယ္ကူေစခဲ့ပါတယ္။ ပီအာလိုရႈတ္ေထြးတာကို ႏိုင္ငံေရးထဲ အႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္လုပ္ေနသူေတြေတာင္မွ ေခါင္းစားပါတယ္။ လူထုကို စိတ္ညစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္ၾကပါ။

၂။ ကမာၻမွာ “ပီအာရ္ စနစ္” က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြ မနည္းပါ။ စုစုေပါင္း (၈၆) ႏိုင္ငံရွိပါတယ္။ ကမာၻမွာ ပီအာေတြမ်ားလို႔ ဒို႔ျမန္မာျပည္မွာလဲ က်င့္သံုးသင့္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္သူမ်ား ရွိပါသလား။

From dictatorship to democracy by Gene Sharp အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ (ဂ်င္း-ရွပ္) စာအုပ္ကို ၁၉၉၃ မွာ ျမန္မာဘာသာျပန္ျပီး ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္ အဲဒီအထဲမွာ -
• လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား = ၁၉၈၃ တံုးက ၅၅ ႏိုင္ငံရွိရာကေန၊ ၁၉၉၃ မွာ ၇၅ ႏိုင္ငံ၊
• တစိတ္တေဒသ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား = ၁၉၈၃ တံုးက ၇၆ ႏိုင္ငံရွိရာကေန၊ ၁၉၉၃ မွာ ၇၃ ႏိုင္ငံ၊
• မလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား = ၁၉၈၃ တံုးက ၆၄ ႏိုင္ငံရွိရာကေန၊ ၁၉၉၃ မွာ ၃၈ ႏိုင္ငံ။

ေထာက္ျပထားတဲ့သေဘာက လြတ္လပ္မႈအတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈေတြ ေအာင္ျမင္မႈပိုလာေနတယ္လို႔ ဒီမိုကေရစီအတြက္ နယ္စပ္ေဒသ၊ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမနဲ႔ တိုင္းတပါးကိုထြက္ေနျပီး လက္နက္ကိုင္နည္း၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းေတြနဲ႔ ၾကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ားအတြက္ အားေပးခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ (တစိတ္တပိုင္း) ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းထဲ သြင္းႏိုင္ျပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၃ တံုးက တစိတ္တေဒသ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းကေန ၁၉၉၃ မွာ မလြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲ ခုန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ အလြန္မတန္ မ်ားေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ ၁၉၆၂ ကေန ၁၉၈၈ အထိ တပါတီစနစ္နဲ႔ ေနခဲတယ္။ ဒိေနာက္မွာ အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ အာဏာရွင္ေတြေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ျပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြ ပိုမ်ားလာျပန္ေတာ့လဲ ၁၉၈၈ ကေန ၂ဝ၁ဝ အထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔သာ ေနခဲ့ပါတယ္။ “ကမာၻမွာ အမ်ားစုက လုပ္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက မလိုက္ခဲ့တာဟာ သမိုင္းတြင္ပါတယ္။”

၃။ ဒီမိုကေရစီ ပိန္းပိတ္ေအာင္ေမွာင္ေနခဲ့တံုးက ဘယ္သူေတြ (ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ) က ဒီမိုကေရစီအေရးကို အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းနဲ႔ ေထာင္က်တန္းက် အႏွိပ္စက္ခံခဲ့ၾကပါသလဲ။ “ကေန႔ (ပီအာ) လိုခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္ပါတယ္။”

“ပီအာ” နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ေခၚၾကတဲ့ “အာပီ” ဆိုတာကိုလဲ တိုက္ဆိုင္လို႔ ထည့္ေရးပါရေစ။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ Responsibility to protect (R2P or RtoP) “အာ-တူး-ပီ” လို႔ ေခၚပါတယ္။

“(အာ-တူး-ပီ) သည္ ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္ ေမလဆန္းက (နာဂစ္) ေဘးဒုကၡဆိုးၾကီး က်ေရာက္ခ်ိန္၌ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႈတ္ရွားမႈ အတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ အသံုးအႏံႈးတခုျဖစ္ပါသည္။ Responsibility to protect (R2P or RtoP) ကို တိုက္ရိုက္ ဘာသာျပန္ပါက “အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ကမာၻတြင္ ၄င္းအသံုး ေပၚခဲ့သည္မွာ မၾကာေသးပါေခ်။ ၁၉၂ ႏိုင္ငံတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၅၊ စက္တဘၤာ ၁၄-၁၆ ကမၻာ့ထိပ္သီး အစည္းအေဝး၏ ရလဒ္အရ၊ အၾကိမ္ ၆ဝ ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံၾကီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ ၁၃၈-၁၃၉-၁၄ဝ အျဖစ္ ေအာက္ပါ ရာဇဝတ္မႈၾကီးေလးမ်ိဳးအတြက္ “စုေပါင္း အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း” တညီတညြတ္ သေဘာတူခဲ့ၾကေပသည္။

၁) Genocide လူမ်ိဳးျပဳန္းအာင္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
၂) War crimes စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊
၃) Ethnic cleansing လူနည္းစုမ်ားအားရွင္းပစ္ျခင္းႏွင့္
၄) Crimes against humanity လူသားမ်ိဳးႏႊယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ႕႕႕” စသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ၉-၁-၂ဝဝ၉ မွာ ေရးခဲ့ဘူးပါတယ္။

အဲဒီကာလတံုးကေကာ အခု ပီအာေနသူမ်ား အာခဲ့ၾကပါသလား ေမးပါရေစ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၈-၆-၂ဝ၁၃)

ဆရာေရ president rule လည္းရိွေသးတယ္ ဆရာေရ ဒါကိုလည္း ပီအာလို႔ လူသိမ်ားပါတယ္
June 8 at 9:21pm · Unlike · 1 Tint Swe ဟုတ္တာေပါ့ ကိုဇင္ႏိုင္ေရ။ အိႏၵိယမွာ အေတာ္ေခတ္စားတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ အစိုးရမဖြဲ႔ႏိုင္ရင္ သမတ ကေနတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုျပီး လုပ္တာမ်ိဳး။ ေအးဗ်ာ၊ ကေန႔ျမန္မာျပည္ကလဲ တျပည္လံုးကို အဲလိုလုပ္ထားတဲ့ President Rule (PR) ဘဲ မဟုတ္လားဗ်။
June 8 at 9:34pm · Edited · Like · 2 Zin Naing သူတို႔တိုင္းျပည္မွာေတာ့ ဆရာသိတဲ့အတုင္းပါဘဲ လူမိ်ဳိးစု ငယ္ေတြကေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တမ်ိဳးလို႔ယူဆထားၾကတာ ၾကဳံူးလို႔ပါ
June 8 at 9:35pm via mobile · Unlike · 1 Tint Swe ဟုတ္တယ္ဗ်၊ အိႏၵိယမွာ PR ဆိုရင္ စစ္တပ္ေတြပိုခ်ျပီး စစ္သားႏွိပ္စက္တာသာခံၾကရလို႔ PR ဆိုတာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတမ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ လက္ရွိျမန္မာျပည္က PR ရေနျပီးသားေပါ့ဗ်ာ။

June 8 at 9:42pm · Like · 3 Zin Naing သူို႔နိုင္ငံမွာ သမၼတ က ဖြဲ႕စည္းပံုအရ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ျဖစ္ေနေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ပ္ေရး လို႔ယူဆတာ မမွားပါဘူး
June 8 at 9:46pm via mobile · Like Ko Toetoe တတ္ႏိုင္ရင္ NDF က ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းကို ေမးၾကည့္ပါဦး။ ဖုန္းနံပါတ္က ၀၉၇၃၀၈၉၉၇၆။ ျပီးေတာ့မွ ပီအာအေၾကာင္း ထပ္ေရးပါ။

June 8 at 10:40pm · Unlike · 1 Tint Swe ဦးခင္ေမာင္ေဆြနဲ႔ တခါေတြ႔ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္အရေတာ့ အင္မတန္ ေလးစား ခင္မင္ပါတယ္။ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းကိုလည္း ေလးစားျပီး၊ သူ႔အနစ္နာခံခဲ့တာေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ အမ်ားၾကီးသာတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမွာေတာ့ ျငင္းခုန္ၾကရတာဘဲ။

June 9 at 3:45am · Edited · Like Bo Thaung We agree to disagree.