Tuesday, April 9, 2013

ျမန္မာ့ မာစတာစီမံခ်က္

"ပထဝီႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါေသာျမန္မာ"၊ "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာမဟာဗ်ဴဟာ အခ်ိန္အဆအလြဲ" နဲ႔ "မဟာပထဝီႏိုင္ငံေရး" စတဲ့ စာေတြေနာက္မွာ ျဖည့္စြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီစာကို ေရးပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရး ေဟာေျပာ ေရးသားေနတဲ့ (ဘာတဲလ္-လင္တ္နာ) ေထာက္ျပထားတာေတြကို အမ်ားဆံုးကိုးကားပါမယ္။

ပထဝီႏိုင္ငံေရး တြန္းအားေတြအရ မလြဲသာမေရွာင္သာလို႔ ျမန္မာစစ္အုပ္စု (ဗမခက သန္းေရႊရဲ႕ နအဖ) ကေန အခုလို လူေတြမထင္မွတ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ လုပ္လာတာ ျဖစ္တယ္။ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာေတာ့ (သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ) ကေန “ပုလိပ္ဆိုး-ပုလိပ္ေကာင္း” ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရတခုအတိုင္း လုပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေရးကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အျပင္းနည္းသံုးမယ္၊ မရေသးရင္ (ေနာက္တေယာက္ကေန) အေပ်ာ့နည္းသံုးမယ္ ဆိုတာပါ။

(၁) တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုင္တြယ္ရာမွာမကဘဲ (၂) ျပည္တြင္း-ျပည္ပအတိုက္အခံေတြကို ယဥ္ပါးသြားေအာင္ အတြက္ေရာ (၃) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ခါးခါးသီးသီးဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ အေနာက္အုပ္စုကို ဆြဲေဆာင္ဘို႔ရာအတြက္ပါ ဒီ အပူ-အေအးနည္း၊ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္နည္းကို သံုးေနပါတယ္။ ခုထိေတာ့ အင္မတန္ လိမ္မာပါးနပ္စြာ ေရွ႕ဆက္ သြားေနႏိုင္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

“ဘယ္လိုဘဲ အမွတ္ေပးတာေတြ တေန႔တျခားတိုးတိုးရေနေပမဲ့ တကယ့္ အာဏာရွိသူေတြဟာ စစ္တပ္ကလူေတြသာျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ခံထားရသူေတြ မဟုတ္ပါ။”

ဒီအခ်က္ကို နားလည္ဘို႔ရာ ၂ဝဝဝ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြကို ျပန္သြားဘို႔လိုပါတယ္။ ၂ဝဝ၃ မွာ အဆင့္ (၇) ဆင့္ပါ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကို အမ်ားတကာသိဘို႔ရာ ထုတ္ျပန္လာတယ္။ ဒါကို ထုတ္ျပန္တဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ ဘယ္သူမွ အျပင္လူမသိေအာင္ “မဟာစီမံခ်က္” ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖိအားေတြေပးေနတဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္မလဲျဖစ္ျပီး၊ အတိုက္အခံျဖစ္ေနသူေတြ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ) ကိုလည္း ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲဆိုလည္း ပါတယ္။

ဒီ “မာစတာပလင္” ကို ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သာနာမည္နဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာတမ္းတခုျဖစ္ျပီး စစ္တကၠသိုလ္ မဟာဝိဇၨာစာတမ္းအေနနဲ႔သာ မွတ္တမ္းထားပါတယ္။ ၂ဝဝ၄ မွာ ဗခမက သန္းေရႊကအတည္ျပဳျပီးေနာက္မွာ ထိပ္တန္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၃၄၆ နဲ႔ ျမန္မာလို ေရးထားပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္က “အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး” လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ “လက္ရွိ (အဲဒီကာလ) မွာ တရုပ္ကို မဟာမိတ္ျပဳျပီး၊ စီးပြါးေရးမွာလဲ ဦးေသွ်ာင္ေနရာ ေပးထားခဲ့တာဟာ အမ်ိဳးသားေရး အေရးေပၚ ျဖစ္လာေနျပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကိုပါ အႏၲရာယ္ ျပဳေနျပီ” လို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲတားပါတယ္။

လမ္းျပေျမပံုျပီးတာနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ အစိုးရတရပ္ ရွိလာမယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာဟာ စစ္တပ္ကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဆိုရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ လုပ္ရတာလို႔ အမွန္အကန္ယူဆျပီး လုပ္လာရတာျဖစ္တယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ဖိအားေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ား အသံေတြက ထိေရာက္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရပါ။ တနည္းအားျဖင့္ “စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ႏွလံုးသားအေျပာင္း၊ ေစတနာေကာင္းလာတာ မဟုတ္ပါ။” ေနာက္ျပီး “တရုပ္၊ အာစီယန္၊ အိႏၵိယ နဲ႔ ရုရွားတို႔ေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာင္းလာေစခဲ့တာ လံုးဝမဟုတ္ပါ။”

လူ႔အခြင့္အေရးေတြဆိုတာကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက စိုးရိမ္ေသာကေရာက္စရာလို႔ အစဥ္တစိုက္ေျပာေနၾကေပမဲ့၊ အေမရိကန္အေနနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာာက်တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ေရေရာဘို႔ဝန္ေလးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြက ၾကိဳတင္တြက္ဆထားပါေသးတယ္။ ဥပမာေပးတာမွာ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အာဏာရွင္ေတြ အုပ္စိုးစဥ္မွာ အေမရိကန္က ဘယ္လိုဆက္ဆံခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပထားတဲ့အခ်က္ ပါရွိေနတာက သက္ေသေျပေနပါတယ္။ အေမရိကားရဲ႕ ျမန္မာျပည္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးဟာ တရုပ္ပါလို႔ ေရးမထားေပမဲ့ နားလည္ႏိုင္တဲ့အခ်က္သာျဖစ္ပါတယ္။

အဲလိုသာ အေနာက္ကမာၻနဲ႔ သဟဇာတမွ်လာျပီဆိုတာနဲ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္ စတာေတြကေန ေငြေၾကးနဲ႔ အကူအညီေတြရမွာလို႔ တြက္ခ်က္ထားပါေသးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ တရုပ္ရဲ႕ စိတ္ေကာင္း သေဘာထားနဲ႔ ကုန္သြယ္စီးပြါးဆိုတာကလည္း အခုလို (ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) ေခတ္မွာ လက္လႊတ္လို႔ မျဖစ္တာကိုလည္း စာတမ္းမွာ ေရးထားပါေသးတယ္။

ဒီလိုအေျပာင္းအလဲထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “ဆံုခ်က္” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒၚစုကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းဟာ ဖိအားကိုသာဖိတ္ေခၚတာမို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ ဖိအားေတြ ေသခ်ာေပါက္ေလွ်ာ့သြားေစမယ္၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းလာေစမယ္လို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

“ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးပါတဲ့အခ်က္ကို ၂ဝဝ၄ စာတမ္းထဲမွာ အေသအခ်ာ ေရးထားပါတယ္။ နဝတ ေခတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ဟာ အတိုက္အခံအားလံုး ေခ်မွဳန္းေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒီစာတမ္းထဲမွာ ျပည္ပမီဒီယာကိုလည္း သူတို႔ျပိဳင္လို႔မႏိုင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ပါခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ အရင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး အေတာ္ၾကိဳးစားပါတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလဲ သူတို႔က မတုႏိုင္ဘူးလို႔လည္း စာတမ္းမွာပါေသးတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖိတ္မယ္ဆိုတာလည္းေရးထားပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း (ဆန္ရွင္) ဆန္႔က်င္ေရးသမား ဆီေနတာ ဂ်င္-ဝက္ဘ္ အေခါက္ေခါက္ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အိႏၵိယသံတမန္ေတြကို ပြဲစားလုပ္ေစမယ္ဆိုတာလည္း ပါေသးပါတယ္။ ဒီအခ်က္အတြက္ အိႏၵိယက ေနာက္ပိုင္းမွာ အမွတ္ယူပါတယ္။

လက္ရွိသမတ ဧျပီလထဲ တရုပ္ျပည္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္တခုရွိပါတယ္။ အႏွစ္ ၂ဝ ၾကာတရုပ္ကေန စစ္အစိုးရဘက္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေပးခဲ့တာအတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဦးသိန္းစိန္က အမွန္အတိုင္း ေျပာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈၾကီးကစျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ဝိုင္းပယ္ထားခ်ိန္မွာ တရုပ္ဟာ စစ္အစိုးရအတြက္ ကယ္တင္ရွင္အစစ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ တရုပ္ကေန စစ္လက္နက္ေတြ၊ ေခ်းေငြေတြ၊ သံတမန္ အကာအကြယ္ေတြ (ကုလ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအထိ)၊ ရခဲ့တာကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အၾကိဳက္ေတြခ်ည္းပါဘဲ။ “တရုပ္ေက်းဇူးၾကီးတယ္ဆိုတာ စစ္အစိုးရအတြက္ေတာ့ အလြန္မွန္ပါတယ္။”

တခ်ိန္တည္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး စိုက္ပ်ိဳး-ထုတ္လုပ္-ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ေက်ာက္သံပတၲျမားေတြ တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ပါ တရုပ္ဘက္ခ်ည္း ေရာက္ေနျခင္း၊ ျမန္မာ့သစ္ေတာေတြ ျမင္မေကာင္းေအာင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးတာေတြလည္း ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ခံရတာဟာ အႏွစ္ ၂ဝ ရွိသြားျပီလို႔ စစ္ဗိုက္ခ်ဳပ္ေတြက စာတမ္းေရးေတာ့ သတိထားမိလာၾကာတယ္။ တရုပ္နဲ႔ UWSA ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က ၾကီးမားမ်ားျပားလွတဲ့ အဆက္အသြယ္ကိုလည္း မသိတာမဟုတ္ပါ။ စာတမ္းထဲမွာ မပါတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာလူထုအၾကားမွာလည္း တရုပ္ဆန္႔က်င္စိတ္ဓါတ္ေတြ တေန႔တျခား တုိးပြါးလာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကေန ၂ဝ၁၁ စက္တဘၤာလထဲမွာ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို္ ရပ္နားထားဘို႔ အဆံုးအျဖတ္ၾကီးကုိ ခ်ပါေတာ့တယ္။ ဒါကို အေမရိကန္အျမင္နဲ႔ၾကည့္ရင္ တရုပ္ဆီကေန ျမန္မာခြါလာျခင္းဟာ သူတို႔ဝင္ဘို႔ အခြင့္ေကာင္း တရပ္လို႔ ယူဆပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္ဟာ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးကို မလိုလားတာကို ဖြင့္ေျပာေနတာပါ။ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇဘၤဘာမွာ (ဟယ္လရီ) လာခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္က ေဆြးေႏြးပြဲအာဂ်င္ဒါမွာ ပါခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို သေဘၤာေတြနဲ႔ ပစၥည္းေတြပို႔ဘို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ၂၆-၅-၂ဝ၁၁ ေန႔မွာ ေျမာက္ကိုရီးားကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ သေဘၤာတစင္းကို အေမရိကန္ USS McCampbell စစ္သေဘၤာက M/V Light နဲ႔ေတ႔ြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒံုးက်ည္ေတြအျပင္ တျခားစစ္သံုးပစၥည္းေတြလဲ ပါမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာက အမိန္႔ေပးတာကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ျငင္းဆန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒိေနာက္မွာလဲ ရွန္ဟဲပင္လယ္ထဲမွာ တခါထပ္ေတြ႔ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာ တပ္ေခါက္ျပန္သြားရပါတယ္။

ျပည္တြင္းအတိုက္အခံနဲ႔ ျပည္ပေနအတိုက္အခံေတြက ျငိမ္ေနၾကမွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာက အခုလုိ ပုလိပ္ဆိုး-ပုလိပ္ေကာင္း ေရွးေဟာင္းနည္းကို လက္ခံလာမွာပါ။ ခက္တာက ေရရွည္မွာ ၂ဝဝ၄ က ခ်ထားခဲ့တဲ့ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ မာစတာပလင္ဟာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား။

ဦးေအာင္ေသာင္းကို “ပုလိပ္ဆိုး” အလုပ္ခိုင္းထားပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲၾကီးရဲ႕ “မာစတာဘရိမ္း” လို႔ လူအမ်ားက ယူဆထားသူပါ။ “ပုလိပ္ေကာင္း” အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္ဘို႔ရာ လူရွာေတာ့ ဦးေအာင္မင္းကို ေရြးထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ဦးေအာင္မင္းဟာ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာအၾကား ဥဒဟိုသြားျပီး အတိုက္အခံေတြကိုေတြ႔ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သံသယၾကီးၾကတယ္။ ယံုျပီးပံုလိုက္သူေတြလည္း ရွိတာပါဘဲ။ ဦးေအာင္မင္းဟာ တခ်ိန္က ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ (၁၉၈၃ မွာ ဦးေနဝင္း ထုတ္ပယ္ထာခံခဲ့ရတဲ့) တင္ဦး ရဲ႕လူ ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဦးဟာ ၁၉၅၇ တံုးက အေမရိကန္ ဆိုက္ပန္ကြ်န္းမွာ (စီအိုင္ေအ) ကေန ေလ့က်င္ေပးထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔လူစုဟာ ရက္စက္ရာမွာကမ္းကုန္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္မတူသူ မွန္သမွ်ကိုလဲ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲစြာနဲ႔ ႏွိမ္နင္းရာမွာ တဖက္ကမ္းခတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗခ ခင္ညြန္႔က ေနာက္ေပါက္ပါ။ ဦးေအာင္မင္းဟာ ၁၉၈၃ ျဖဳတ္ထုတ္ပြဲမွာ ရွင္က်န္ရစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၂ မွာ တပ္ရင္း ၂၁ မွာ၊ ဒိေနာက္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မနဲ႔ ေနာက္ ၂ဝဝ၁ မွာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းမွဴး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ၂ဝဝ၃ ေရာက္ေတာ့ ဗခမက သန္းေရႊရဲ႕ မီးရထားဝန္ၾကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေငြ (ခရိုနာ၊ ေဒၚလာ၊ ယန္း၊ ယူရို) ေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာပေရာဂ်က္ ထိပ္ေပၚက တမင္တကာျပံဳးျပေနတဲ့ ေရပန္းစားလွတဲ့ ဝန္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္သည္သာ အာဏာရွိေနေစေရး အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ပူေလာင္ခ်က္ဟာ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္သားေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအစုိးရသံုးေနတဲ့ နည္းနာေတြကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္လာမလည္းဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ ဖက္ဒရယ္ကို လက္မခံခ်င္တာရွင္းပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက မဟာတံတိုင္းၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခဲတာေတြကုိ ရေအာင္လုပ္တဲ့ အက်င့္ကိုေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနၾကရတာပါ။ စေတးရတာနဲ႔ မကာမိတာေတြကလည္း မ်ားလွပါတယ္။

တရုပ္-အေမရိကန္ အားျပိဳင္မႈကေန စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြ မလြဲမေသြ ျမန္မာေတြ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး မွန္လာရင္ တရုပ္ကလည္း ဒီအတိုင္းေနမွာ မဟုတ္တာကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက တြက္ဆခဲ့ပါတယ္။ ကံမေတာ္ရင္ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးကိုပါ ထိပါးႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ဆာတာမို႔ ထိန္းညွိတဲ့ ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးလိုက္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာဟာ ဒါမ်ိး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းခံရတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ။ ေဒၚစုကလည္း တိုင္းျပည္ေကာင္းမယ္သာဆိုရင္ အသံုးခ်တာကို ခံႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တျခားဘယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဲလိုေျပာဘူး၊ လုပ္ဘူးပါသလဲ။

အဲလိုသာမဟုတ္ရင္ တရုပ္ရဲ႕ ေနာက္ေျခလွမ္းဟာ ဘာလဲေတြးၾကည့္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ (၁၉၅ဝ ေအာက္တိုဘာ) က တိဘက္လိုျဖစ္မလား၊ စစ္ေအးကာလမွာ အေမရိကန္စစ္စခန္းေတြ ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့ရတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္လို ထိုင္းလိုဘဝမ်ိဳး ျဖစ္မလား၊ ၂၁ ရာစုမို႔ တျခားနည္းလား၊ ကေန႔ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသားေတြ ခံစားေနရတဲ့ ဘဝမ်ိဳးျဖစ္မလား။ စဥ္းစာတိုင္း ရင္ေလးစရာခ်ည္းသာ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အမိ၊ လူထုရဲ႕အဖလို႔ ေၾကြးေက်ာ္ၾကသူေတြ ယူထားခဲ့တဲ့ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြမွန္သမွ်ကို ေနာက္လူေတြ ဆက္ခံေနရတဲ့သေဘာပါ။ ငါတို႔ယူထားတဲ့အေၾကြး မဟုတ္ဘူးလို႔ လုပ္မရပါ။ အေၾကြးဆပ္ဘို႔အေရး သမီးမေပးရရင္ ေတာ္လွျပီလို႔ သေဘာထားသင့္တဲ့ဘဝပါ။

ဒါေၾကာင့္ (၁) ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ရင္၊ (၂) တိုင္းရင္းသား အေရးကို ေရရွည္အတြက္ မရွင္းႏိုင္ၾကရင္၊ (၃) တရုပ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို လိမ္မာပါးနပ္မႈ မရွိဘဲ တဖက္ဖက္မွာ ကဲသြားလိုက္ရင္ေတာ့ ခုထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာ ျမင္ေနေျပာေနၾကတဲ့ အေကာင္းျမင္ကာလဟာ ရွည္ၾကာလွမယ္ မထင္ပါ။

• မဟာပထဝီႏိုင္ငံေရး http://dts-political-page.blogspot.in/2013/02/blog-post_26.html
• တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာမဟာဗ်ဴဟာ အခ်ိန္အဆအလြဲ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/03/blog-post_19.html
• ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါေသာ ျမန္မာ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/03/blog-post_9628.html
• Myanmar: Geopolitical allusions ျမန္မာႏိုင္ငံကျပေနေသာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အရိပ္အျမြက္ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/03/myanmar-geopolitical-allusions.html
• “ျမန္မာျပည္ကို တရုပ္က အပိုင္သိမ္းေတာ့မယ္” ဆိုတဲ့ အယူအဆကေန ၂ဝဝ၄ ကစျပီး ျမန္မာျပည္မွာ ထင္မထားတာေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာခဲ့ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/02/blog-post.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁ဝ-၄-၂ဝ၁၃