Saturday, April 6, 2013

၅-၄-၂ဝ၁၃ တရုပ္-ျမန္မာ ေဆြးေႏြးပြဲ သမၼတႏွစ္ဦးတို႔၏မိန္႔ခြန္းမ်ားမွ ထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ႕

တရုတ္သမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္၏ ေျပာၾကားခ်က္
ျမန္မာဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာႀကားခ်က္
သံုးသပ္ခ်က္

တရုတ္သမၼတ မစၥတာရီွက်င့္ဖ်င္၏ ေျပာၾကားခ်က္
• မိမိနိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဒသတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ နိုင္ငံမ်ားအားလံုး မွ်ေဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။
• တရုတ္နိုင္ငံ CRI (China Radio International) အသံလႊင့္ဌာနနွင့္ ၿမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ၿမင္သံႀကားတုိ႔အႀကား အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ၌ က်င္းပမည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေၿမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြတြင္ နည္းပညာ အကူအညီေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊
• ထို႔အတူ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ နွစ္နိုင္ငံ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊

ျမန္မာဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာႀကားခ်က္
• ၿဖစ္ေပၚေၿပာင္းလဲလာေနသည့္ မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ေရးရာ အေၿခအေနနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေစရန္ ၿပည္တြင္းတြင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ အၿပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ စာနာေထာက္ထားမႈကို အေၿခခံၿပီး ဆက္ဆံနိုင္ခဲ့ၿခင္းသည္ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ အနွစ္သာရပင္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊
• အထူးသၿဖင့္ မိမိတုိ႔နွစ္နိုင္ငံအႀကား နွစ္နိုင္ငံ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာတြင္ မိမိတုိ႔မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္ အခက္အခဲအခ်ုဳိ႕ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါေႀကာင္း၊
• ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္လာႀကရာတြင္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ သတ္မွတ္ထားရိွသည့္စံနွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါေႀကာင္း၊
• ထို႔အၿပင္ေဒသခံ ၿပည္သူမ်ားနွင့္ ခ်စ္ႀကည္ရင္းနီွးမႈ ရရိွရန္လည္း လိုအပ္ပါေႀကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာဝန္သိ ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွသူမ်ားအၿဖစ္ တရုတ္စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ယံုႀကည္လာေအာင္ ၿပဳလုပ္သြားမည္ဟု မိမိအေနၿဖင့္ ယံုႀကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေႀကာင္း။

သံုးသပ္ခ်က္
၁။ ဦးေနဝင္း၊ (ဗခမက) ေစာေမာင္၊ (ဗခမက) သန္းေရြႊ၊ (ေထာက္) ခင္ညြန္႔တို႔ အျမဲသံုးခဲ့ၾကတဲ့ “ေပါက္ေဖၚ” စကားလံုး မေတြ႔ရပါ။
၂။ နယ္စပ္ေဒသအတြက္ တရုပ္ဘက္ကေျပာတာမွာ “ကခ်င္ေဒသ” တခုတည္းလို႔သာ ယူဆရင္ တဝက္ထက္နည္းျပီးသာ မွန္ပါမယ္။ တျခားေဒသေတြလည္း တရုပ္ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာကို မထိပါးေအာင္ အာမခံဘို႔ လိုပါေသးတယ္။
၃။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးတြန္းအားကေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူတာ ျဖစ္ပါတယ္။
• ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါေသာ ျမန္မာ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/03/blog-post_9628.html
• မဟာပထဝီႏိုင္ငံေရး http://dts-political-page.blogspot.in/2013/02/blog-post_26.html
၄။ ႏွစ္ဘက္လံုးက မထင္တာေတြျဖစ္တယ္လို႔လဲ ဝန္ခံရာက်ပါတယ္။
၅။ တရုပ္ကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ စီးပြါးေရးလုပ္တာေတြကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေအာင္ လုပ္ပါလို႔ေျပာတာဟာ ေကာင္းတယ္။ “ျမန္မာ့လူထုကအဲလိုမွသာ လက္ခံၾကေတာ့မယ္” လို႔ ေျပာလိုက္တာျဖစ္မယ္။
၆။ အဲလိုလုပ္ပါလို႔ ေျပာခဲ့တာကို ၾကိဳဆိုရမယ္။ လုပ္-မလုပ္ မ်က္လံုးေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနယံုနဲ႔ေတာ့ မရပါလို႔ ယူဆပါတယ္။