Saturday, March 2, 2013

ျမန္မာျပည္ရဲ႕႔ “ေပၚလတီ”

ႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္လုပ္ရသူ အမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို သင္ခဲ့ၾကရသူ အလြန္နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖတ္ရ၊ မွတ္ရ၊ ေလ့လာၾကရပါမယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို ရံုးသံုးလုပ္ထားတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းဆို၊ ကိုယ္လိုခ်င္တာရဘို႔ လုပ္ေနခဲ့တာ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ပါျပီ။ ဝန္ၾကီးေတြ၊ အမတ္ေတြ၊ ပါေမာကၡေတြ၊ မီဒီယာသမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရပါတယ္။ တခါတေလ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း ေျပာတာ ေရးတာမွာ (ေပါလစတစ္) သံုးလိုက္ (ေပၚလတီ) သံုးလိုက္ေတြ႔ရတယ္။ ၾကားရကာစက အဆန္းထြင္ေနသလားေပါ့။

Polity (ေပၚလတီ) ဆိုတာ ဘာလဲ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မတူတာေတြ ေတြ႔ပါတယ္။ (ေပၚလတီ) ဆိုတာ “ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စု” တဲ့။ ေနာက္ျပီး “ႏိုင္ငံေရးအသင္းတခုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ပံုစံ၊” လို႔ ဖြင့္ဆိုခ်က္တခုက ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ (ေပၚလတီ) ဆိုတာ “သူ႔ေအာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူထုရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမ၊ ဥပမာ ေက်းရြာ၊ တိုက္နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမဴနီစပါယ္နယ္ေျမ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းျပည္” စသျဖင့္ကိုေခၚပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပထဝီဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္လို႔လဲ ဆိုပါေသးတယ္။ (ေဘာ္ဒီ ေပၚလက္တစ္) ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ထည္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းနဲ႔ တြဲမွတ္မွ ဆီေလွ်ာ္ပါတယ္။ (ေဘာ္ဒီ ေပၚလက္တစ္) ဆိုတာ ေရွးတံုးကဆိုရင္ ဧကရာဇ္၊ ဘုရင္၊ အာဏာရွင္၊ မူးမတ္ၾကီးေတြကို ေခၚတယ္။ ခုေခတ္မွာ ေရြးေကာက္ခံရသူေတြလို႔ ပညာရွင္ေတြက ေခၚခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ (ေဘာ္ဒီ ေပၚလက္တစ္) ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ထည္ကို အုပ္စုတခုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး (ဂ်င္ဒါ)၊ တိုင္းရင္းသားကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြပါဘို႔ သတ္မွတ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းမႈရွိလွတဲ့ (လစ္ဘရယ္) ဒီမိုကေရစီမွာ (ကက္ဗိနက္) အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ အဲလို မတူတာတိုင္းအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသူေတြပါ ပါဝင္ေစပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေရးရင္ (အရစၥတိုတယ္လ္) က ပါရတတ္တယ္။ ဂရိလူမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ပညာရွင္ၾကီးက Polity (ေပၚလတီ) နဲ႔ Aristocracy (အရစၥတိုကေရစီ) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ့ေသးပါတယ္။ သူလိုပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္မ်ိဳးကို ေတြးေခၚေရးသားခဲ့တာပါ။ ထပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ဦးေသွ်ာင္ဆိုတာ ဘယ္လို ေတာ္ရမယ္၊ ေကာင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ထူးျမတ္လွတဲ့ အရည္အေသြးေတြျဖစ္တယ္။ (ပေလတို) ကလဲ “အစြမ္းေျခာက္ပါး” ဆိုတာေတြကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိထားၾကတဲ့ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးနဲ႔ အေရအတြက္ခ်င္းေတာ့ တူပါတယ္။

Polity (ေပၚလတီ) ဆိုတာ Civic body (စစ္ဗစ္) ကိုယ္ထည္၊ ဒါမွမဟုတ္ Constitution ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ (ေပၚလတီ) ထဲမွာ Oligarchy (အိုလီဂါခီ) နဲ႔ Democracy (ဒီမိုကေရစီ) ေရာထားတယ္ လို႔ (အရစၥတိုတယ္လ္) ကေရးခဲ့ေသးတယ္။

(အိုလီဂါခီ) ဆိုတာ အနည္းစုကေန အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေခတ္ကေတာ့ ခ်မ္းသာလြန္းသူေတြကေန အုပ္စိုးခဲ့တာပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာက ေျပာင္းျပန္ မခ်မ္းသာသူေတြက အုပ္စိုးတယ္လို႔ ႏိႈင္ျပီးေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ၾကီး အထင္ၾကီးထားတာ တခ်က္ေတာ့ လြဲသြားျပီ။ ကေန႔ ျမန္မာဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဆင္းရဲသူေတြက ဘယ္ေနရာမွာေနရေနသလဲ ဆိုတာကို ထည့္မတြက္ခဲ့ပံုမရဘူး။ သူမွမွန္တာလား၊ ကိုယ္မွားတာလား။

(အိုလီဂါခီ) မွာ အဲဒီ ႏွစ္မ်ိဳးေရာထားပါတယ္တဲ့။ (အိုလီဂတ္) ေတြ နဲ႔ (ဒီမိုကရက္) ေတြက ေဝမွ်အုပ္စိုးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုစံဟာ ခ်ိန္ခြန္လွ်ာမွ်တယ္၊ တာရွည္လဲခံတယ္၊ လက္ေတြ႔ဆန္တယ္လို႔ သူကဘဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျဗိတိသွ်မွာ ကေန႔အထိ ခိုင္ျမဲေနေသးတာ နမူနာပါ။

(ေပၚလတီ) ထဲမွာ လူလတ္တန္းစားဆိုတာလဲ မေမ့ခဲ့ပါ။ ျမိဳ႕တိုင္းျမိဳ႕တိုင္းမွာ ခ်မ္းသာသူ၊ ဆင္းရဲသူေတြနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြ ေရာေနၾကပါသတဲ့။ ဒီအေတြးအေခၚကို အေျခခံျပီး အေကာင္းဆံုးအုပ္စိုးသူမ်ား ဆိုတာကို အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ “(ေပၚလတီ) မွာ (ခ်မ္းသာသူ + အလတ္စား + ဆင္းရဲသူ) ေတြအားလံုး အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အေကာင္းဆံုးကို လုပ္ေပးႏိုင္သူ” ျဖစ္ရပါသတဲ့။ “ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ရပါမယ္” တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာကို အေျပာေတာ့ရွိလာျပီ။ ဆင္းရဲသူေတြနဲ႔ လူလတ္တန္းစားကို မေျပာၾကေသးဘူး။

လူလတ္တန္းစားကို ေဇာင္းေပးတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ “အေရအတြက္ ေကာင္းလာတဲ့ လူလတ္တန္းစာကေန ခ်မ္းသာသူေတြကုိေရာ ဆင္းရဲသူေတြအေပၚမွာပါ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ေစမယ။္” “ဒါရဲ႕ ရလဒ္ထဲမွာ မတူႏိုင္တာေတြ ရွိေနအံုးမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ခ်မ္းသာလြန္းသူနဲ႔ ဆင္းရဲလြန္းသူ အေရအတြက္က နည္းနည္းလာျပီး၊ လူလတ္တန္းစားက အမ်ားစု ျဖစ္လာပါမယ္” တဲ့။

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳး စံတင္ထိုက္တဲ့အစိုးရမ်ိဳးဟာ တကယ္တန္းျဖစ္လာစရာမရွိပါ။ ယိုေပါက္ေတြ၊ အလြဲေတြလဲ ရွိေနမွာပါလို႔ ဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ အတန္းအစားတခုက အာဏာ ရလာခ်ိန္မွာ သူ႔အတန္းအစား အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္သာၾကည့္ၾကမွာ ေသခ်ာပါသတဲ့။ ဘုရင္စနစ္ နဲ႔ (အရစၥတိုကေရစီ) ေနာက္မွာ (ေပၚလတီ) က တတိယအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသတဲ့။

Tyranny အာဏာရွင္စနစ္မွာ Kingship ဘုရင္လိုလုပ္လို႔ (ဘုရင္ရူး ရူးလို႔) မေကာင္းတာ၊ Oligarchy (အိုလီဂါခီ) မွာေတာ့ Aristocracy (အရစၥတိုကေရစီ = ေရေပၚဆီကသာ လႊမ္းမိုးျခင္း) ျဖစ္လို႔ မေကာင္းတာ၊ ဒီမိုကေရစီမွာ Corruption အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ခ်စားမႈရွိလို႔ မေကာင္းတာျဖစ္ပါသတဲ့။

ကေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ (ေပၚလတီ) ဘာစီနဲ႔ဆင္ပါသလဲ၊ ဘာခီနဲ႔ တူပါသလဲ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂-၃-၂ဝ၁၃