Friday, March 1, 2013

စစ္ဗစ္ (၂)

“ေပၚလက္တစ္အစ စစ္ဗစ္က” ေနာက္မွာ ဒါေလးဆက္ေရးပါရေစ။

(စစ္ဗစ္) ပံုသဏၭာန္
(စစ္ဗစ္) လုပ္တာမွာ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ တကိုယ္ေတာ္လဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ အသင္းအပင္းနဲ႔လဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ (အစ္ရွူး) အေၾကာင္းအရာတခုကို တိုက္ရိုက္လုပ္တာေရာ သြယ္ဝိႈက္တာပါ လုပ္ႏိုင္တယ္။ သူမ်ားေတြနဲ႔ တြဲလုပ္တဲ့အခါလဲ တြဲလုပ္ရတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး မတူတာေတြ စုျပီးလုပ္ၾကေပမဲ့ ဦးတည္ခ်က္မွာ ဆံုခ်က္ထားရတယ္။ ဥပမာ “လူငယ္ စစ္ဗစ္ အင္ေဂ့ခ်္မင့္” ဆိုတာမ်ိဳးဟာ တကယ့္လူငယ့္အသံ၊ လူငယ့္စိတ္ဝင္စားမႈေတြအတြက္ လူငယ္ေတြ ဝိုင္းလုပ္ၾကရတယ္။

(စစ္ဗစ္) ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကေန႔ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ (ကက္ပ္) ဦးထုပ္ေဆာင္းလုပ္ၾကတာမ်ိဳး၊ (တီ-ရွပ္) ဝတ္ျပီး လုပ္ၾကတာမ်ိဳးကို Civic engagement (စစ္ဗစ္ အင္ေဂ့ခ်္မင့္) လူေတြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းလို႔ ေခၚတယ္။ တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ပင္နီအက်ႌ၊ ကခ်င္ပုဆိုးဝတ္ၾကသူ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ မတူတတ္ပါ။ တူတာလဲရွိပါမယ္။ တခ်ိန္မွာ သူတို႔ပါ စံုခ်ပုဝါေတြ၊ ေမာင့္ၾကက္သေရေခါင္းေပါင္းေတြနဲ႔ ျဖစ္လာၾကမွာပါ။

လူထုလို႔ေျပာေျပာ၊ အမ်ားလို႔ဆိုဆို အစိုးရလုပ္သူမ်ား မွားလုပ္ထားတဲ့၊ မလုပ္ေသးတဲ့၊ ေမ့က်န္ေနတဲ့ (အစ္ရွဴး) အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးပါ။ ဒီလိုလုပ္ၾကရတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့ထဲမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းက အေရးအပါဆံုးျဖစ္တယ္။ ဥပမာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို ဘယ္သူေတြကေန၊ ဘယ္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးအလို႔ငွာ၊ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတာမ်ိဳး ဝိုင္းျပီးအေျဖရွာေပးၾကတာမ်ိဳးပါ။ (ဒီမိုကရက္တစ္ ဂါးဗားနင့္စ္) ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုတာရဲ႕ အေျခခံလည္း ျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ လူထုကေန ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးက ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ေပၚလစီက အသင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္တယ္၊ ဒါေတြျဖစ္လာဘို႔ရာ ရွိေနျပီးသားေတြကို ျပင္မလား၊ အသစ္နဲ႔ အစားထိုးမလား ဆိုတာအတြက္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္တာဟာ (စစ္ဗစ္ အင္ေဂ့ခ်္မင့္) ျဖစ္ပါတယ္။

(စစ္ဗစ္) သတၲိ
အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္တာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသန္႔သန္႔၊ ဘာကိုလုပ္လုပ္ Civic courage သတၲိလဲ ပါတယ္။ လူေတြကို၊ ပရိႆတ္ကို ၾသဇာအျပည့္နဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကို ေျပာရဲဆိုရဲတဲ့သတိၲကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေနရာတိုင္းမွာ ၾသဇာသံုးဘို႔မလိုပဲ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္နည္းေတြကို သံုးရတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုနည္းဗ်ဴဟာသံုးမလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ မတူရင္ မတူသလို ျခားနားတယ္။ အျဖဴေတြလာေပးတဲ့နည္းတိုင္း အသံုးတည့္ခ်င္မွ တည့္ပါမယ္။ အရိပ္သံုးပါး နားလည္ရလိမ့္မယ္။ ၁၉၉ဝ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (ပဲရီစထြိဳက္ကာ) ကာလမွာ (ဆက္ခေရာ့ဖ္) ဆုကို ရုရွားစာေရးဆရာမ်ားအသင္းက “စစ္ဗစ္သတၲိဆု” ေပးခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလဲ ဒီလိုလုပ္လာတာ အားတက္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

(စစ္ဗစ္) သီလ
Civic virtue (စစ္ဗစ္) သီလတရားလဲ လိုပါတယ္။ လူတေယာက္ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၲ၊ အမူအက်င့္၊ ဝါသနာ စတာေတြဟာ လူထုဆက္ဆံေရးမွာ ေအာင္ျမင္ေရးဘို႔ အလြန္တရာ အေရးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ (သမတ၊ ဆီေနတာ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္) ေရြးတဲ့အခါ စကာတင္စစ္ေတာ့ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသူေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ (ကင့္ပိန္း)၊ စကားစစ္ထိုးစြမ္းရည္ စတာေတြအျပင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုပါ ထည့္စဥ္းစားၾကေလ့ရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အက်င့္စာရိတၲ၊ အရက္ေသာက္တဲ့အေလ့အထေတြကိုလဲ စိစစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ။ (စေကာက္) အဖြဲ႔ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ က်မ္းၾကိမ္သလိုဆိုရတာေတြ ရွိတယ္။ အဓိ႒ာန္ ဆိုရတာမ်ိဳးလဲ က်င့္သံုးရတယ္။ အလားတူ (စစ္ဗစ္) အသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ ကတိသစၥာ ဆိုတာမ်ိဳးလဲ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။

ေပၚလက္တစ္အစ စစ္ဗစ္က http://dts-political-page.blogspot.in/2013/01/blog-post_19.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၃-၃-၂ဝ၁၃