Wednesday, February 27, 2013

No need to create false gulf between Beijing, Nay Pyi Taw

Global Times | 2013-2-18 18:18:01
By Bi Shihong

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အႏိုင္ရခဲ့ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္မူဝါဒ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္မဟုတ္။ တ႐ုတ္အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပိုင္ The Global Times သတင္းစာ

Illustration: Liu Rui/GT

Myanmar in democratic transition has increasingly become a new battleground for geopolitical interests in Asia. The US is aiming to build closer relations with Southeast Asian countries, including Myanmar, to check China's regional influence. Japan is making serious efforts to woo Myanmar with economic assistance in the form of loans and debt relief, while India is seeking strengthened Indian-Myanmese military cooperation.

Is Myanmar drifting away from China? The new game to vie for geopolitical interests around Myanmar has heated up discussions.

Since 2011, the US has adopted a series of measures to improve bilateral relations with Myanmar.

Former US secretary of state Hillary Clinton and US President Barack Obama successively visited this changing country. Washington has partly lifted economic sanctions against Myanmar, restored diplomatic ties and sent the first US ambassador to the country for the first time within two decades.

However, the fire of superficial new relations doesn't mean a honeymoon for bilateral ties.

For the Myanmese government, the US hasn't rewarded it accordingly. The US doesn't fully lift sanctions against Myanmar, and the visits of many US enterprises to Myanmar are merely shows, with little or no follow-up actions.

The Myanmese government still bears a grudge against the US for the support given to Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy (NLD) for Myanmar's 2015 elections.

Besides, as a country with strong nationalist tendencies, Myanmar is neither willing to depend too much on China nor to lean heavily on a superpower like the US.

To some extent, Japan, India, the EU and ASEAN have formed a united front in improving relations with Myanmar, weakening China's economic advantages in Sino-Myanmese relations and setting certain obstacles in the two countries' relationship.

However, those countries and organizations each have their own considerations. Competing with China is not their sole goal, and they have limited influences on Sino-Myanmese relations.

Even that the US, Japan and India have a shared goal of containing China, they are not monolithic and none of them wants to directly confront China.

While deepening its political reform, Myanmar has made real improvements in developing relations with Western countries headed by US. But it's impossible that the West will totally end its sanctions on Myanmar during the Thein Sein administration. The West talks a great deal about assisting and investing in Myanmar, but takes few concrete steps.

Myanmar is still in great need of China's support in economic development, political transition, and border areas' stability and development.

China is Myanmar's biggest investor and trading partner.

Official statistics show that the accumulative investment in Myanmar from China amounts to over $20.3 billion by May 2012, taking up 49.77 percent of the country's total foreign capital since 1988.

The trade volume between China and Myanmar was $5 billion during 2011-12, one-third of the total volume of trade.

The friendly China-Myanmar relationship has developed on a solid base and will not be easily affected.

During Myanmese President Thein Sein's trip to China in September 2012, he promised Myanmar's transition to democracy wouldn't change the country's traditional friendship with China. "China has for a long time provided a large amount of sincere support and help, and stood at Myanmar's side at the most difficult of times. Myanmar's people will never forget this," Thein Sein said.

China has been calling for the West to lift sanctions against Myanmar. Beijing is willing to see Myanmar make more friends worldwide. Myanmar's development needs many resources and more support and help. More countries should cooperate to help Myanmar's progress.

But even if the West totally lifts sanctions against Myanmar, the country will still need China's support and help. Myanmar has to pay a high price if it drifts away from China.

Admittedly, some challenges do exist in bilateral relations. For instance, there is growing dissatisfaction with China's support for the military government in the past among the Myanmese public. Some of China's investments in Myanmar have become the victim of Myanmar's democratic transition.

Myanmar is also worried about China's rapid development.

Despite an increasing trade volume, there is structural imbalance in trade. Some Myanmese worry China's industrial products will dampen their country's own industries and the whole country will become China's raw material supplying base.

Moreover, border security will remain a sensitive element in the Sino-Myanmese relationship.

Generally speaking, the China-Myanmar relationship will see more development opportunities than challenges, and the relations of mutual trust, mutual benefit and cooperation won't be easily affected.

Given the two countries' geopolitical intimacy, close economic relations, and a six-decade-long friendly Myanmar policy toward China, even if Suu Kyi and her NLD take office in the 2015 elections, Myanmar's China policy will not change fundamentally.

The bilateral relations may see ups and downs, but deteriorating to the point of confrontation is impossible.

The author is a professor at the School of International Studies, Yunnan University. opinion@globaltimes.com.cn

ေအးခ်မ္းမြန္ http://www.news-eleven.com/ တြင္ေရးသားသည့္သတင္း
ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္းသည္ အာရွ၌ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ စစ္ေျမျပင္သစ္ ျဖစ္လာေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အႏိုင္ရခဲ့ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တ႐ုတ္မူဝါဒ ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပိုင္ The Global Times သတင္းစာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ Bi Shihong ၏ 'No need to create false gulf between Beijing, Nay Pyi Taw' ေဆာင္းပါးကို The Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးမႈကို တားႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္က ရည္ရြယ္လာေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေၾကြးေလွ်ာ္ပစ္ျခင္း၊ ေခ်းေငြသစ္ထုတ္ေခ်းျခင္း စသည့္ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားျဖင့္ ဆြယ္ရန္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ အလားတူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးကို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလာေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး အေမရိကန္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သုံးလာေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္အိုဘားမားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဆက္တိုက္လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဝါရွင္တန္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ကို ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အေပၚယံဆက္ဆံေရးသစ္ ည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးဟု အဓိပၸာယ္ မသက္ေရာက္ပါေၾကာင္းဟု The Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို အလံုးစံု ႐ုပ္သိမ္းသြားေရး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ဆုလာဘ္ မခ်ီးျမႇင့္ေသးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုးကို အျပည့္အဝ မ႐ုပ္သိမ္းေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျပင္ပန္းအသြင္သဏၭာန္သာ ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိမလာေသးေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား အေမရိကန္က ေပးထားသည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ အေမရိကန္အေပၚ မနာလို မုန္းတီးမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မွီခုိအားထားလိုစိတ္ မရွိသလို အေမရိကန္ကဲ့သို႔ စူပါပါဝါတစ္ခုအေပၚ အလြန္အကြၽံ မွီခိုရမႈကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္- ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အသာစီးရမႈကို အားနည္းေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့ေၾကာင္း The Global Times သတင္းစာက ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တူညီသည့္ ပန္းတိုင္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ မလိုလားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္သည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို အလံုးစံု ႐ုပ္သိမ္းသြားေရး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း The Global Times သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအေပၚ တည္ေဆာက္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အားလံုးကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အလံုးစံု ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာလာခဲ့ပါက တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးသည္လည္း ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာ သတိထားရမည့္ ကိစၥရပ္အျဖစ္ တည္ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။