Sunday, May 18, 2014

Civics ေပၚလက္တစ္အစ စစ္ဗစ္က

“ႏိုင္ငံေရး” လို႔ေျပာရင္ တေယာက္တမ်ိဳး ျမင္ၾက၊ ေျပာၾက၊ လုပ္ၾကတာမို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ရာမွာေတာင္ သတိထားပါမယ္။ “ေပၚလက္တစ္” ဆိုတာ တမ်ိဳးတဘာသာနဲ႔ ေခတ္စားလာပါျပီ။ အေဟာင္းေတြ မေကာင္းဘူးဆိုၾကရင္ ဘယ္လို ဆန္းသစ္ၾကမလဲ။ ဒီမိုကေရစီစကားလဲ မ်ားမ်ားၾကားလာရတယ္။ ကမာၻမွာ ဒီမိုကေရစီပေဂးလို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ပါလီမာန္ေတြ၊ အာဏာရပါတီေတြ၊ အတိုက္အခံေတြကို အသာထားျပီး အေျခခံက်တာေလး ေရးပါရေစ။

Civics is the study of the great theoretical and practical aspects of citizenship, its rights and duties; the duties of citizens to each other as members of a political body and to the government. It includes the study of civil law and civil code, and the study of government with attention to the role of citizens ― as opposed to external factors ― in the operation and oversight of government.

အိႏၵိယမွာ ႏိုင္ငံေရးကို စာသင္ေက်ာင္းကေနစတယ္။ “ေပၚလက္တစ္” လို႔မေခၚေသးဘဲ၊ “စစ္ဗစ္” ကို စသင္ေပးတယ္။ Civics “စစ္ဗစ္” ဆိုတာ ဘာ-ညာ ပညာရွင္ေတြက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ပညာရွင္ေတြ၊ ပညာစကားေတြ ပါလာတိုင္းေတာ့ ေနရာတကာမွာ ေကာင္းတာမဟုတ္ပါ။ စာမတတ္လဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ရတယ္ မဟုတ္လား။ ပညာ မတတ္တတတ္ေတြလဲ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ပညာတန္ဘိုး မသိသူေတြက အာဏာယူထားစဥ္ကာလ ပညာဆိုတာကို ရစရာမရွိေအာင္ ႏွိမ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က “ပစၥည္းမဲ့ဆိုမွ ႏိုင္ငံေရး” လို႔ ထင္မွတ္ေစခဲ့ရာကေန (မဆလ) ေခတ္ၾကေတာ့ “ပညာမဲ့မွဆိုရွယ္လစ္” ျဖစ္ခဲ့ရျပန္တယ္။ ဒိေနာက္မွာေတာ့ ပညာရပ္တခုတည္းသာ တတ္မွတဲ့။ “စစ္ပညာ” တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပညာနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနခဲ့တာ ၾကာပါပေကာ။

“စစ္ဗစ္” ဆိုတာ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဝတၲရားေတြအေၾကာင္း” သင္တဲ့ဘာသာရပ္ျဖစ္တယ္။ Rights and Duties လို႔လဲေရးပါတယ္။ ပိုသင့္ေတာ္တာက Privileges and Obligations ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္စားလာတဲ့ “ရိုက္” အခြင့္အေရးမ်ား မဟုတ္ပါ။ “ပရစ္ဗေလ့ခ်္” ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆိုလိုတယ္။ “ရိုက္” လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ေခတ္ေရွ႕ သိပ္ေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြဆီက အခြင့္အေရးေတြေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ ကူးခ်ခ်င္ေနၾကတာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၂ဝ၁၃ ကာလအေနအထားနဲ႔ဆိုရင္ မအပ္စပ္တာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနေသးပါတယ္။ အျပင္ကေန ရတိုင္းမယူၾကဘို႔ သတိေပးပါရေစ။ “ဂ်ဴတီ” ဆိုတဲ့တာဝန္လဲမဟုတ္ဘဲ၊ “ေအာ္ဘလီေဂးရွင္း” ဝတၲရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴတီ သေဘာက လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္လို႔ အမိန္႔နဲ႔ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ တူျပန္ေသးလို႔ မအပ္စပ္ပါ။

ဒီပညာရပ္သမိုင္းကို ျပန္လွန္သူေတြက ဂရိက ပေလတိုနဲ႔ တရုတ္က ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္ လို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ “စစ္ဗစ္” ထဲမွာ Citizens ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္တင္မကဘူး Political body ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ Government အစိုးရ အတြက္လဲပါတယ္။ Civil law တရားမဥပေဒ နဲ႔ Civil code ကိုဓဥပေဒေတြလဲ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ အစိုးရလို႔ ဆိုတာမွာ အစိုးရနဲ႔ လူထုၾကားဆက္ဆံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာပါျပီး၊ Foreign relations ႏိုင္ငံတကာအေရး မပါေသးဘူး။

အေသးစားႏိုင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျမိဳ႕ျပစီးပြါးေရး၊ ေက်းလက္စီးပြါးေရး ဆိုတာေတြ၊ လူသူမေနတဲ့ ေဒသသဘာဝ၊ သက္ရွိသက္မဲ့ေလာကဆိုတာေတြလဲ ထည့္တြက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ Extreme decentralization အစြန္းတဖက္ေရာက္ အာဏာျဖန္႔က်က္ျခင္း အထိေတာ့ ေထာက္ခံတဲ့သူ အင္မတန္နည္းတာ ေတြ႔ရတယ္။

အစိုးရပိုင္းကို သင္ေပးတဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္၊ ေရြးခ်ယ္နည္းေတြပါမယ္။ မဲေပးစနစ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈအျပင္ ဓနဥစၥာျဖန္႔ေဝမႈလဲပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ တရားဥပေဒအာဏာေတြကို ခြဲေဝသံုးစြဲနည္းလဲပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရတာက Social dystrophy “လူမႈေရးၾကံဳလွီမႈ” ျဖစ္မလာေစဘို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္။ တနည္းေျပာရရင္ လူထုက လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ စြမ္းေတြ နည္းပါးျပီး၊ အစိုးရက Dictator “ဒစ္ေတတာ” နဲ႔ Theocracy “သီယိုကေရစီ” ျဖစ္လာမွာကို တားဘို႔ျဖစ္ပါတယ္။

“စစ္ဗစ္” ရဲ႕ အခ်ဳပ္က အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြါးေရးေတြကို ဘယ္လိုဘယ္ပံုစီမံမလဲ ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာ သင္ထားသူေတြဟာ ၾကီမားျပီး တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးနဲ႔ ခပ္ေသးေသးနဲ႔ ကန္႔သတ္မႈရွိတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးမွာ ဘယ္ဟာနဲ႔ သင့္ေတာ္သလဲဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းအကဲျဖတ္ႏိုင္ၾကပါမယ္။ ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့သူ တိုင္းျပည္ဖခင္လို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပါ မေမ့ေစဘူး။ ေပၚေပါက္လာမဲ့ အေရးအရာ (အစ္ရွဴး) တိုင္းမွာလဲ အေကာင္းဆံုးကို ေရြးခ်ယ္တတ္ေစမယ္။

သတိမူဘို႔ေကာင္းတဲ့တခ်က္က ဒီလိုစနစ္တက်လုပ္ျခင္းဟာ ပဋိညာဥ္နဲ႔အညီ၊ စည္းမ်ဥ္းနဲ႔အညီ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔အညီ၊ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရမင္းအတြက္ အာဏာပါဝါအာဏာဆိုတာ ရလာေစဘို႔ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံု ေရြးခ်ယ္မႈျပဳသလဲ၊ ဘာေတြကိုလိုက္နာရမလဲ၊ ဘယ္လိုက်င့္သံုးရမလဲဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ အာဏာရတိုင္း လက္မ မေထာင္ရသလို မရေသးသူကလဲ ဝမ္းနည္းပက္လက္မျဖစ္ရပါ။ အဲလို ျဖစ္ေနရေသးရင္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။ ကေန႔ကာလက ဒီအဆင့္မွာသာရွိပါေသးတယ္။

အိႏၵိယစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ အလယ္တန္းကတည္းက “စစ္ဗစ္” သင္ရျပီ။ “ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုကို ဘယ္လိုေထာင္မလဲ”။ “ေရြးေကာက္ပြဲ (ကင့္ပိန္း) ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” စတာေတြဟာ ကိုးတန္း၊ ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ (အဆိုင္းမင့္) ေခၚတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အိမ္စာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစုထဲမွာ အယူအဆတခု တင္လာတာရွိတယ္။ Concept of global civics “တကမာၻလံုးအတြက္ စစ္ဗစ္” တဲ့။ ဘယ္အရာမွာမဆို အျမင္မတူတာ ရွိစျမဲပါ။ “စစ္ဗစ္” ကိုသင္စရာမလို ဆိုသူေတြလဲ ရွိတာဘဲ။ အရစၥတိုတယ္ကလည္း “ဘာမဆိုလုပ္ၾကည့္ျပီးမွ သခၤန္းစာယူရမယ္” တဲ့။

ဒါေပမဲ့ဗ်ာ တပါတီစနစ္လုပ္ၾကည့္တာ ၂၆ ႏွစ္ၾကာ နာခဲ့ျပီးျပီ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ခဲ့တာလဲ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ အေတာ္ကို နာခဲ့တယ္။ အခုလဲ တဝက္တပ်က္ ဒီမိုကေရစီ စမ္းေနျပန္ျပီ။ ကြ်န္ေတာ္အျမင္ကေတာ့ “စစ္ဗစ္” ကို သင္ပါ။ ဒါမွ လူတိုင္း “ေပၚလက္တစ္” လုပ္တတ္လာၾကမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂ဝ-၁-၂ဝ၁၃