Friday, December 7, 2012

ျမန္မာစာပါ အဖ်က္ခံေနရသည္

တရုတ္၊ အဂၤလိပ္ နဲ႔ ျမန္မာ (၃) ဘာသာနဲ႔ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္တခုကို အမွားေတြနဲ႔ကပ္ျပီး အမွန္ကို ကြင္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ျပထားပါတယ္။ “သတိေတာင္ေပၚဠ္(၌)ခဲက်တက္(တတ္)သည္”
ခရိ(ရီး) သြားဧည္(ဧည့္)သည္မ်ား ၏(ဤ)ေနရာခဲက်တက္(တတ္)သည္ ျဖတ္သန္႔(သန္း)သူမ်ားသတိထာ(ထား)ပါ အၾကာၾကီးမရက္(ရပ္)ပါႏွင့္”
အဂၤလိပ္လိုေရးတာလဲ မမွန္တာေတြ ပါေသးတယ္။
တရုတ္လိုေရးထားတာေတာ့ မသိပါ။