Thursday, November 15, 2012

၁၅-၁၁-၂ဝ၁၂ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ CNN IBN အင္တာဗ်ဴး

က်မတို႔မွာ လူတိုင္းကေန က်မတို႔အေပၚမွာ သစၥာရွိပါ၊ ေထာက္ခံပါလို႔ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ေထာက္ခံမႈရေအာင္သာ လုပ္ၾကရတာပါ။ က်မျမင္တာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ ခိုင္မာတဲ့တည္ေဆာက္မႈေပၚက မဟုတ္ပါ။ အဆင္သင့္သလို လုပ္ေနတဲ့ သေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲတာေတြက ျမန္တယ္ ေႏွးတယ္ဆိုတဲ့ ႏွဳန္းကိုသာ အာရံုစိုက္လြန္းေနၾကျပီး (အေျပာင္းအလဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့) အေတြးအေခၚပ္ိုင္းကို မေျပာၾကဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပဌမဦးစားေပး လိုအပ္အပ္ခ်က္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရင္ေတာင္မွ ဖြဲ႔စည္းပံုမျပင္ရင္ က်မလဲ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ လူတဦးတေယာက္ကိုဦးတည္ျပီးေရးဆြဲလို႔ မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။