Wednesday, October 10, 2012

Facebook မွာစကားေျပာျခင္း (၅)

မူလတန္းျပကေန တကၠသိုလ္ဆရာအထိ အရည္အခ်င္း နတၳိ။ (၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဘြဲ႔ရ ဆရာအားလံုးပါဝင္ပါသည္။)
ေက်ာင္းပရိဝုဏ္အတြင္း၌ တုိက္စစ္ဆင္ျခင္း (ကာတြန္း) ေမာင္သာခ်ဳိ


- SweSwe Winn likes this.

- Okkar Thet Naing တုတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ေတာ့ မရမ္းသင့္ပါ

- U Aung Hlaing U မယံုလွ်င္ ေယဘူယ အရည္အခ်င္းအား တျပည္လံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စ ခၽြင္းခ်က္ နဲ႔ ပ်မ္းမွ် ရွိသင့္တဲ့ အရည္အခ်င္းေလာက္ ရွိသူကေတာ့ နဲနဲ ရွိႏႈိင္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ် ရွိသင့္တဲ့ အရည္အခ်င္းေလာက္ ရွိသူဟု သာဆိုလိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပ်မ္းမွ် အရည္အခ်င္း ရွိသူပင္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္အတာအရ ၁%မေက်ာ္ပါ။

- Okkar Thet Naing မည္သို႔ပင္ဆိုေစ .. (၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဘြဲ႔ရ ဆရာအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။) ေရးထားပါတယ္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း စာသင္တဲ့ ကေလးေတြမွာ ဒီလို စိတ္မ်ိဳး ဝင္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ စိတ္ဓါတ္ကို ျဖတ္ဆီးတာ ဆိုးပါတယ္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေတြးအေခၚျမင့္မားတဲ့ သူေတြ မပါလာဘူးလို႔ အာမခံႏိုင္ပါသလား။ ၈၈ အရင္ ပိုင္းအားလံုးကေတာ့ အရည္ခ်င္း ျပည့္ဝတယ္လို႔ အာမခံႏိုင္ပါသလား။ ဒါေၾကာင့္ ဝါးလံုး ရွည္နွင့္ မရမး္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 7 days News Journal မွာ ေဆာင္းပါးကို အျပည့္အဝလက္ခံပါတယ္။ အမွန္ဆိုတာလည္း မျငင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ခံစားခံရပါတယ္။ လက္လည္းလက္ခံပါတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဘြဲ႔ရ ဆရာအားလံုးပါဝင္ပါသည္ (အားလံုး) ဆိုတာ လံုးဝကို လက္မခံပါ။

- U Aung Hlaing U လြတ္လပ္စြာ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ အျဖစ္မွန္သိမွ၊ အမွန္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္စီးမွာစိုးသည္ဟူေသာ အၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အကုန္အေအာင္ေပး ပညာေရးစနစ္တြင္ ၁ဝတန္းေအာင္လာေသာ ကေလးမ်ား အမ်ားစု ပိုညံ့ၾကပါသည္။ ေနာက္တခု နားလည္ရန္မွာ ေက်ာင္းဆရာ တေယာက္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအရ ညံ့သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအရ ညံ့ေသာ ဆရာမ်ားက သင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မွီ ေတာ္ေသာတပည့္မ်ား မေပၚထြက္ႏိုင္ပါ။ ေတာ္ေသာ တပည့္အမ်ားစုသည္ ေတာ္ေသာဆရာ ေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ မိဘေတာ္ (မိဘက သေဘာေပါက္ နားလည္မႈရွိရွိ ပံပိုး) ၍ျဖစ္ပါသည္။ စာေပးစာယူျဖင့္ ဘြဲရျပီး ဆရာျပန္လုပ္သူမ်ား ပိုညံ့ၾကပါသည္။ အရည္အခ်င္းညံ့ရုံမက ၾကိဳးစားအားထုတ္သင္ၾကားျခင္း၊ ေစတနာထား သင္ၾကားျခင္းလဲ မရွိသေလာက္ပါ။
- Tint Swe ဆရာ-ဆရာမ ဆိုတဲ့ လူေတြကို အျပစ္မတင္သင့္ပါ။ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး စနစ္ေတြ၊ အေထြေထြ အာနည္းမႈေတြ၊ ထိပ္ဆံုးကေန လိမ္ညာမႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆရာ-ဆရာမေတြလဲ ဆရာဝန္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြလိုဘဲ အားလံုး ခံၾကရတဲ့အထဲ ပါေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံအေရးကိုဘဲ သတၱဳခ်ရမွာပါ။ အေၾကာင္းရင္းရွာျပီး အေကာင္းျပင္စရာ ဝိုင္းလုပ္ၾကရမွာပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာဆရာ-ဆရာမေတြလဲ ျပင္ေပးတဲ့အထဲ ပါၾကရမွာပါဘဲ။ တိုင္းတပါး ဆရာ-ဆရာမဆိုတာ နည္းနည္းသာ ပါရလိမ့္မယ္။

- U Aung Hlaing U စနစ္ကို လႊဲခ်ေနတာ အတိုင္းအတာ တခုထိပဲ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္ေစတနာအရကိုက ညံ့ေနတာေတြကေတာ့ မ်က္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

- Okkar Thet Naing ၈၈ ေနာက္ပိုင္းဆိုလွ်င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ညံ့ဖ်င္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုလွ်င္ေရာ?

- U Aung Hlaing U စနစ္ေၾကာင့္ ညံ့ေပမဲ့ တပည္ေတြကို ေတာ္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ ေတာ္တဲ့ဆရာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာမ်ား မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ေတာ့ အျမတ္ေပါ့။

- Tint Swe လူတဦးခ်င္းညံတာ၊ ေတာ္တာ ေနရာတကာမွာ ရွိပါတယ္။ အာစရိယဂုဏ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုစာသင္ေပးသူ မဟုတ္လဲ ေလးစားပါတယ္။

- Marlar Nyein Eeee အဲဒါဘဲ အဲဒါဘဲ အဲဒါအမုန္းဆံုးဘဲ။ ၾကားထဲကငါတုိ႔မွာ senior ကလည္း အထင္မႀကီး junior ေတြကလည္း အထင္ေသးနဲ႔ ... ကိုယ့္ကုိယ္ကိုေတာင္ ယံုၾကည္မႈမရွိခ်င္ေတာ့ဘူး

- U Aung Hlaing U ေဒဝဒတ္လို ဆရာမ်ိဳးေတြ မေပၚေပါက္ဘို႔ ဝိုင္ဝန္း ၾကိဳးစားရမွာပါ။

- Tint Swe ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ။ တခုရွိတာက ေဒဝဒတ္က နန္းေတာ္မွာလာသင္ေပးတယ္ဗ်။

- U Aung Hlaing U ကၽႊန္ေတာ္ကေတာ့ သကၤန္းရံုထားတိုင္း ဘုန္ၾကီးလို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။

- Tint Swe ဒါလဲ မွန္တာဘဲ။ ဘာသာေရးမွာလဲ အဲလိုရွိေနတယ္။ ကိုးကြယ္တဲ့သူရွိလို႔ အဲလိုသကၤန္းဝတ္ေတြ လာဘ္လာဘရျပီး၊ မင္းကေန ဆရာတင္ေတာ့ ေဒဝဒတ္တန္ခိုးၾကီးတယ္ မဟုတ္ပါလား။

- U Aung Hlaing U ဒါေၾကာင့္ အျဖစ္မွန္သိမွ၊ အမွန္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ တဲ့ဒိုးေရတာပါ။

- Tint Swe သေဘာမတူစရာ မရွိပါ။ တခါတေလ တေၾကာင္းတည္းေရးမိရင္ လိုရာမေရာက္တတ္ဘူး။ ရွည္ျပန္ရင္လဲ မထိေရာက္ဘူး။

- SweSwe Winn အဲဒါ အလြန္မွန္ေပါ့ရွင္...

- U Aung Hlaing U အထင္ၾကီးတာမၾကီးတာက သူမ်ားကိစၥ၊ ကိုယ္ကိုယ္ကို မယံုတာ ကိုယ္ကိစၥ။ သူ႕ကိစၥ ကိုယ္ကိစၥ မေရာေထြးေစသင့္ပါ။

- Tint Swe ဟုတ္တယ္ဗ်ာ။ ရိုးရိုးေနၾကသူတိုင္း ပုစြန္ဆိပ္ေခါင္းလို အညစ္အေၾကးေတြလာအစုခံရတာ ကိုယ့္ေခါင္းေပၚလို႔ ထင္ေနမိၾကရတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္နည္းေစတာ တကယ္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အေရအတြက္ မနည္းလွဘူး။ စိတ္ေဝဒနာကုသလိုေတာင္ လုပ္ယူရမယ္။ ရုပ္ပိုင္းသက္သာလာမႈရွိလာရင္ေတာင္မွ ဒီခံစားခ်က္ကိုျပင္ဘို႔ လိုအံုးမယ္။

- Tin Htwe ေဝဖန္ခြင့္ျပဳပါရွင္။ တင္တဲ့ Post ကတကယ့္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ Post တစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ Status မွာေရးလုိက္တဲ့စာ ၂ ေၾကာင္းကေတာ့ အရုပ္ဆိုးတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ဆရာ၊ဆရာမေတြအားလံုးကုိ တစ္ေယာက္ခ်င္း လုိက္တိုင္းတာစစ္ေဆးထားတာမဟုတ္လို႔ ဒီလုိမ်ိဳးေရးသားဖို႔ေတာ့ မသင့္ဘူးလို႔ စိတ္ခံစားမိပါတယ္။

- U Aung Hlaing U အၾကံျပဳတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုယ္တ္ိုင္ကေတာ့ ေယဘူယသေဘာအရ ျခံဳၾကည္ရင္ ေရးထားတဲ့အတိုင္း အမွန္လို႔ပဲ ယေန႔အထိ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဆရာမ်ား မခံခ်င္စိတ္နဲ႔ ၾကိဳးစားရင္ေတာ့ အျမတ္ေပါ့။ ဝိုင္းရန္ေတြ႔ရင္လည္း သက္ေသနဲ႔တကြ ရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ အျဖစ္မွန္ သိမွ၊ အမွန္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ တဲ့ဒိုးေရးတာပါ။

- Nan Aye ပညာရွင္ေတြ၊ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူေတြ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ အခုတစ္ေလာ ၾကားမိတာက အေဝးသင္နဲ႔ ဘြဲ႔ရတဲ့သူေတြကို အစိုးရဌာနေတြမွာ အရာရိွမေပးဘူးဆိုတာ။ ဒါဟာ အေျခအေနေၾကာင့္ အေဝးသင္တက္ရတဲ့သူေတြ၊ ဥပမာ - ကၽြန္မတို႔အရြယ္ေတြေပါ့။ ၈၈ တုန္းက ငါးတန္း၊ ေက်ာင္းေတြပိတ္၊ ေနာက္ ၉၆-၉၇ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးေတာ့လည္း တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ သံုးႏွစ္ေစာင့္ရတယ္။ ဒီလို ပညာေရးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆူးေညာင့္ေတြေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးရတဲ့သူေတြက အခ်ိန္အကုန္မခံႏိုင္လို႔ Day မတက္ပဲ။ အေျခအေနအရ အေဝးသင္တက္ခဲ့ရသူေတြအမ်ားႀကီး။ အေဝးသင္နဲ႔ ဘြဲ႔ရေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ေတြကို အျပင္မွာ ေလ့လာဆည္းပူးတဲ့သူေတြ လည္း အမ်ားႀကီး။ သူတို႔အသိအမွတ္ျပဳဖြင့္ေပးတဲ့ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ကို သူတို႔က အသိအမွတ္မျပဳဘဲ အရာရိွမေပးဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒါက စနစ္ရဲ႕သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ရတယ္လို႔ဆိုရမွာပဲ။ အေဝးသင္နဲ႔ၿပီးတဲ့သူတိုင္းကို မတတ္ဘူး။ မသိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အရာရိွစာေမးပြဲေျဖခြင့္မေပးဘူး။ အရာရိွမေပးဘူးဆိုတာကေတာ့ ဝါးလံုးရွည္နဲ႔ ရမ္းသလိုပဲ။ ကၽြန္မက အစိုးရဝန္ထမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္း လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ ခံစားမိတာေလးတစ္ခုကို ေတြးမိ၊ ေရးမိတာပါ။

- Tint Swe အဲလိုသာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ အေတြ႔အၾကံဳေလး ေရးပါရေစ။ ၁၉၇၂ MBBS ေဆးပညာဘြဲ႔ရသူေတြထဲက ရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွာ အင္တာဗ်ဴးျပီးေတာ့ အတန္းအစားတခုခြဲထုတ္တယ္။ ရာထူးဝန္က ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားေပးတဲ့အမွတ္နည္းသူေတြကို Junior Assistant Surgeon (JAS) အငယ္တန္း လက္ေထာက္ဆရာဝန္ဆိုျပီး ၃၂ဝ က်ပ္ အငယ္တန္းအရာရွိ လစာစေကးနဲ႔ခန္႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္လဲ အငယ္တန္းထဲပါတယ္။ သိပ္ေတာ့မၾကာပါဘူး။ တႏွစ္ေတာင္မျပည့္ခင္ ျပန္ျပင္လိုက္တယ္။ ေဆးပညာေတာ့ သူမ်ားနည္းတူ တတ္ခဲ့ပါတယ္ဗ်ာ။ အခုပညာေရးဝန္ထမ္းေတြအတြက္လဲ စဥ္းစားေပးသင့္တယ္။ ဘြဲ႔ေနာက္မွာ အေဝးဘြဲ႔လိုမ်ားပါသလားေတာ့ မသိဘူးေပါ့။

- Nan Aye ဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။ ကၽြန္မဆို အေဝးသင္နဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးတယ္ဆိုေပမယ့္ တကယ္က်က္၊ တကယ္မွတ္ၿပီး ေအာင္ခဲ့တာပါ။ စာက်က္ရင္လည္း ေအာ္က်က္တတ္လို႔ တခ်ဳိ႕က အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားလို႔ မထင္ဘဲ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားလို႔ေတာင္ ထင္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ လိပ္ျပာသန္႔ပါတယ္။ မံုရြာမွာ အေ၀းသင္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တက္တုန္းက စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္က်က္ယူရတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆို စာေမးပြဲေျဖဖို႔ ငါးရက္အလိုေလာက္မွလာၿပီး Q ၀င္သြားတယ္ဆရာ။ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသရတယ္။ သူဆို စာက်က္ဖို႔ သမီးဆီက ကူးယူရတာ။ သူက တစ္ဖက္က B Tech တက္ေနေတာ့ အတြက္အခ်က္ေမဂ်ာေတြကိုေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ Eco လို က်က္စာေတြကို Q ၀င္ေအာင္ဘယ္လိုက်က္သလဲဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူးဆရာ။ အဲဒီတုန္းက ေက်ာကၠာလမ္းမႀကီးမွာေရးထားတဲ့ "သတိ၊ စာေမးပြဲရိွသည္" ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို "သတိ စာခိုးပြဲရိွသည္" ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက ေနာက္ၿပီးျပင္ထားတယ္။ အဲဒီလိုေလးေတြလည္း ရိွပါတယ္ဆရာ။ အဓိကကေတာ့ ဆရာ။ တတ္တယ္၊ မတတ္ဘူး၊ သိတယ္၊ မသိဘူးဆိုတာေတြကို ဘာေပတံေတြနဲ႔ တိုင္းသလဲဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္တာပါဆရာ။